Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas vaikams su sunkia negalia 2021 m. buvo vykdomas vadovaujantis Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašu,  patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019  m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-365 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0f1380c0989b11e9ae2e9d61b1f977b3

Būsto pritaikymo vaikams su sunkia negalia darbų išlaidos dengiamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, prisidėti gali Savivaldybės administracija ir pats pareiškėjas. 2021 m. pritaikytas 1 būstas vaikui su sunkia negalia, būsto pritaikymui panaudota 6000,00 Eur valstybės biudžeto lėšų ir 6896,41 Eur Šilalės rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis laukiančių eilėje pritaikyti būstą vaikams su sunkia negalia įrašytas 1 pareiškėjas.

 

Turto ir socialinės paramos skyriaus informacija