Gruodžio 6 d. vyko Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos posėdis. Jo metu svarstyti klausimai dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais nustatymo nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2026 m. gruodžio 31 d. ir dėl autobusų maršrutų sustabdymo mokinių žiemos (Kalėdų) atostogų metu. Artimiausiu metu informacija apie autobusų maršrutus bus paskelbta www.silale.lt (Administracijos direktoriaus įsakymų skiltyje) ir „Šilalės autobusų parko“ internetio svetainėje.

Posėdyje dalyvavo ir klausimus svarstė komisijos nariai: Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotoja Lineta Dargienė, Kazys Paliakas, Rasa Kuzminskaitė, Danguolė Vėlavičiutė, Aušra Liaudaitytė, UAB „Šilalės autobusų parkas“ atstovai. Posėdžiui pirmininkavo Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėja Reimunda Kibelienė.

 

 

Veiklos administravimo skyriaus
atstovė spaudai Rūta Budrė