2021 m. gruodžio 18 d. Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės Šilalės Stasio Girėno 703 kuopa paminėjo atkūrimo 30-metį. Šia proga Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis sveikino Šilalės Stasio Girėno 703 kuopos vadą Rimą  Vaičiakauską ir kuopos šaulius su šia jiems svarbia švente. Jis pabrėžė, kad šauliai yra visur pirmieji, kur tik prireikia savanoriškos pagalbos, ypač daug prisidėjo prasidėjus COVID-19 pandemijai. Keturis ilgamečius Šilalės Stasio Girėno 703 kuopos šaulius: Vladislovą Rylą, Eugenijų Ivanauską, Joną Linkevičių, Justiną Petravičių, meras A. Meiženis apdovanojo atminimo dovanėlėmis ir padėkomis už šaulišką ir visuomeninę veiklą, šauliškų vertybių puoselėjimą, sąžiningai vykdomas šaulio pareigas, meilę gimtajam  kraštui.

Kaip akcentavo renginį vedusi šaulė Dalia Jakštienė, po 1991 m. sausio 13 d. įvykių kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir Šilalėje susibūrė grupė žmonių, kurie buvo pasiryžę iškilus pavojui apginti iškovotą Lietuvos nepriklausomybę. Tarp pirmųjų Šilalės rajono šaulių buvo: Vladislovas Ryla, Evaldas Jablonskis, Pranas Gedmontas, Stasys Murauskas, Algirdas Petrošius, Pranas Žiauberis.

Šventiniame minėjime dalyvavo ir būrys garbingų svečių: Lietuvos Respublikos Seimo narys Jonas Gudauskas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės skyriaus pirmininko pavaduotojas Antanas Rašinskas, Šilalės rajono vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Audrius Lukošius, tuometis savanoriškos krašto apsaugos tarnybos kuopos vadas ir šaulių būrio vadas Zigmas Gulbinas, tuometis Klaipėdos ,,Jūros“ šaulių rinktinės vadas Leonas Stonkus, Jurbarko ir Tauragės kuopų šauliai.

Visų dalyvavusių akivaizdoje septyni jaunieji šauliai davė iškilmingą jaunojo šaulio pasižadėjimą. Minėjimo metu Lietuvos tautinę giesmę ir dainas atliko Samanta Vaičikauskaitė.

 

Mero patarėja Asta Gestautienė