AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019-06-06, Nr. XIII-2166) nuostatas kiekvienam elektros ar dujų tinklui įregistruos apsaugos zoną (jeigu iki įstatymo įsigaliojimo tai nebuvo įgyvendinta). Šiuo metu yra parengtas ir pateiktas Energetikos ministerijai tvirtinti Šilalės elektros tinklų teritorijų planas. Kviečiame su plano sprendiniais susipažinti ESO bendrovės internetinėje svetainėje.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO)