Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (ŽŪPGF) informuoja, kad lengvatinių paskolų teikimas pagal priemonę „Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių“ artėja prie pabaigos. Jos bus teikiamos iki 2021 m. gruodžio 31 d., o 1,6 mln. eurų jų dar teikia priemonės įgyvendinime dalyvaujančios Lietuvos centrinės kredito unijos (LKU) narės.

Kam teikiamos paskolos?

Paskolos iki 25 tūkst. eurų pagal šią priemonę lengvatinėmis sąlygomis yra teikiamos pirmine žemės ūkio produktų gamyba užsiimantiems ūkio subjektams, kurie per pastaruosius trejus metus nukentėjo nuo nepalankių klimato reiškinių.

„Mūsų duomenimis, daugiausiai kreipiasi ūkiai, kurie nukentėjo nuo 2019 m. sausros – tokių yra net 79 proc. tarp visų gavusių paskolas. Taip pat paskolas suteikėme nukentėjusiems nuo 2019 m. šalnų, 2017-2018 m. liūčių, šiųmetinio gausaus sniego metų pradžioje ar kaitros vasarą“, – sako ŽŪPGF l. e. direktorės pareigas Romalda Globienė.

Paskolos laikotarpis gali būti iki 36 mėn., o jos lėšas galima panaudoti investicijoms, apyvartinėms lėšoms finansuoti, įskaitant darbo užmokesčiui bei su juo susijusiems mokesčiams sumokėti.

Kaip pasinaudoti?

Paskolą norintys gauti ūkiai, visų pirma, turi kreiptis į savo savivaldybę, dažniausiai žemės ūkio skyrių, kuris jiems išduos pažymą apie nukentėjimą nuo nepalankaus klimato reiškinio. Jei ūkis per pastaruosius trejus metus buvo susidūręs su tokia situacija ir šis faktas buvo užregistruotas savivaldybėje – pažymą galima išsiimti ir šiuo metu.

Gavus pažymą, patvirtinančią nukentėjimą nuo nepalankių klimato reiškinių, dėl lengvatinės paskolos suteikimo reikėtų kreiptis į tarpininkaujančią finansų įstaigą – vieną iš priemonės įgyvendinime dalyvaujančių LKU kredito unijų.

„Raginame ūkininkus neabejoti ir pasirūpinti visais dokumentais – tai nėra sudėtinga. Tačiau reikėtų paskubėti, nes laiko iki priemonės įgyvendinimo pabaigos lieka nebedaug“, – pataria R. Globienė.

Bendra lengvatinės paskolos palūkanų norma siekia iki 2 proc. Paskolos gavėjui pageidaujant, gali būti taikomas iki 1 metų paskolos grąžinimo atidėjimas. Taip pat paskolai taikomas paskolos administravimo mokestis, kuris siekia 1 proc. nuo paskolos sumos, tačiau ne mažiau kaip 100 eurų. Paskolai pagal šią priemonę taip pat gali būti suteikta ŽŪPGF individuali garantija bei palūkanų kompensacija kartu su ja.

Daugiau apie priemonę sužinokite interneto puslapyje Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių arba telefonu 8 5 264 9714.

Finansinė priemonė įgyvendinama pagal schemą, patvirtintą 2020 m. birželio 8 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-422 „Dėl Fondų fondo „Žemės ūkio fondas“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.