Šilalės rajono savivaldybė 2022 metais planuoja tęsti Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) veiklą skiriant lėšas NVŠ krepšelio finansavimui.

Kviečiame NVŠ teikėjus iki  2021 m. gruodžio 31 d. teikti Šilalės rajono savivaldybės administracijai NVŠ programų paraiškas akreditavimui.

Nauji NVŠ teikėjai, planuojantys 2022 metais vykdyti NVŠ veiklas, privalo:

  1. Įsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR) http://www.aikos.smm.lt. Iki 2021 m. gruodžio 20 d. pateikti Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei Onai Aurylienei (el. p. ona.auryliene@silale.lt) įstaigos nuostatus/įstatus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą bei programą vykdysiančio pedagogo kompetencijas įrodančias dokumentų kopijas ir užpildyti Švietimo valdymo informacinės sistemos naudotojo (švietimo institucijos) registravimo duomenų prašymą. Registravimo tvarka pateikta adresu http://www.aikos.smm.lt/
  2. Parengti NVŠ programą (Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 metų spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-222 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1 priedas) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0df3be90d8dd11e8a1baff673bb7216air, įregistruoti ją Neformaliojo švietimo programų registre (toliau –  NŠPR). Norint registruoti programą į NŠPR, reikia užpildyti prašymą ir pasižadėjimą. Formas galima rasti adresu  https://www.nšpr.smm.lt/aikos2-nšpr/.

Pasirašytus ir nuskenuotus dokumentus (taip pat word formatu) prašome išsiųsti el. paštu   egle.lesniauskiene@nsa.smm.lt

  1. Jeigu NVŠ teikėjas NVŠ programas vykdys skirtingose savivaldybėse, kiekviena programa NŠPR-e yra registruojama atskirai, t. y. kiekviena NVŠ programa turi turėti unikalų NŠPR kodą.
  2. Įregistravus programą, ją pateikti akreditavimui NŠPR-e.
  3. NVŠ programos paraiškos pasirašytą originalą ir prašymą akredituoti NVŠ programą iki 2021 m. gruodžio 31 d.pristatyti Šilalės rajono savivaldybės administracijai adresu (J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė, 108 kab.) arba atsiųsti el. paštu dokumentai@silale.lt

Švietimo teikėjai, kurių NVŠ programų akreditacija baigiasi 2021 m. gruodžio 31 d., ir ketina toliau vykdyti NVŠ veiklą turi:               

  1. Pateikti  prašymą Administracijos direktoriui iki 2021 m. gruodžio 31 d. dėl  NVŠ programos akreditacijos pratęsimo. Prašymą teikti adresu (J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė, 108 kab.) arba atsiųsti el. paštu  dokumentai@silale.lt
  2.    NŠPR-e atlikti šiuos veiksmus:

2.1. Jeigu NVŠ programoje nieko nekeitėte, NŠPR-e užtenka paspausti „pratęsti akreditaciją“;

2.2. Jeigu NVŠ  programoje (1 priedas), keitėte informaciją apie teikėją, grupės dydį, grupių skaičių ar kt. atnaujinkite 1 priedą, įkelkite jį į NŠPR-ą, paspauskite „pateikti registravimui“. Kai programos pakeitimai bus įregistruoti, tuomet paspauskite „pateikti akreditavimui“.

              NVŠ teikėjai, kurių NVŠ programų akreditacijos galiojimas nepasibaigęs, turi sekti informaciją Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje dėl NVŠ programų finansavimo 2022 metais.

              Primename, kad NVŠ programų 2022 m. I pusmetyje vykdymo laikotarpis prasideda vasario 1 d. ir baigiasi birželio 30 d. Skiriant lėšas bus kreipiamas dėmesys į NVŠ teikėjų parengtų programų kokybę.

Informaciją, susijusią su NVŠ, galima rasti Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt, taip pat paskambinus tel. (8 449) 76 135 arba el. p. ona.auryliene@silale.lt

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius