Vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T1-144 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų‘‘ ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. DĮV-678 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos tvirtinimo‘‘ patvirtinta planavimo darbų programa pradedamas rengti Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas (toliau – Bendrasis planas).

Daugiau informacijos rasite paspaudę čia.