Nuo 2022 m. sausio 1 d. Vaikų priėmimo į darželius sistema automatiškai sugeneruos vaikų eiles 2022 metams. 2022 metų vaikų eilė bus sudaroma vadovaujantis principu, trys vaikai iš Bendrojo sąrašo, vienas iš Pirmumo sąrašo. Į 2022 metų vaikų eilę automatiškai bus perkelti vaikai, kurie 2021 m. negavo vietos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, ir vaikai, kurių tėvai prašyme nurodė pageidavimą, kad jie pradėtų lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą 2022 metais.

Vaikų priėmimo į darželius sistema susieta su Gyventojų registru, vaikų duomenys bus atnaujinti iki sausio 15 d., sausio mėn. bus peržiūrimos pirmumo teisę suteikiančios priežastys ir su tuo susiję dokumentai.

Tėvai, kurie pageidavo, kad vaikas pradėtų lankyti darželį 2022 metais, ir jų vaikui sukaks dveji metai, matys savo vaiko eilės numerį.

 Primename, kad sudarant vaikų eilę labai svarbu, kad vaiko ir vieno iš jo tėvų deklaruota gyvenamoji vieta būtų Šilalės rajone.

Pasiteirauti galite Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje, tel. 868745040 ir elektroniniu paštu rasa.kuzminskaite@silale.lt

Atsiprašome dėl galimų Vaikų priėmimo į darželius sistemos trikdžių.

Rasa Kuzminskaitė, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja