Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuo gruodžio 1 d. pareiškėjams pradeda mokėti likusią išmokų dalį, o negavusiems avanso – visą apskaičiuotą išmokų sumą. Planuojama, kad per gruodį ūkininkus pasieks 179 mln. Eur paramos suma. Kviečiame susipažinti su lapkričio 29  d. žemės ūkio ministro įsakymu nustatytais išmokų už 2021 metais deklaruotus plotus dydžiais. Ūkininkų patogumui išmokų dydžiai pateikiami vienoje lentelėje.
Tiesioginės išmokos mokamos 2 etapais: nuo spalio 16 d. iki lapkričio 30 d. pareiškėjams mokamos avansinės išmokų dalys, o antrojo etapo metu, nuo gruodžio 1 d. iki kitų metų birželio 30 d., mokama likusi dalis. Pareiškėjams, kuriems avansai nebuvo išmokėti, antrojo etapo metu mokama visa apskaičiuota išmokų suma.
Šiais metais pirmas tiesioginių išmokų bei paramos pagal kelias su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones mokėjimų etapas baigėsi lapkričio 30 d. NMA į ūkininkų sąskaitas jau pervedė rekordinę 433,2 mln. Eur avansinių išmokų sumą, ir jas gavo 98 proc. pareiškėjų. Pagal vieną ar kelias paramos schemas išmokų sulaukė 118 tūkst. pareiškėjų, kurių paraiškose nebuvo nustatyta neatitikimų ar jie buvo išspręsti. Tiesioginių išmokų avansų išmokėta beveik 365 mln. Eur. Avansinių išmokų sulaukė ir žemdirbiai, kurie ūkininkauja nederlingose žemėse. Pagal KPP priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ daugiau kaip 46 tūkst. pareiškėjų buvo pervesta 37 mln. Eur. Taip pat avansinės išmokos buvo mokamos ekologinių ūkių valdytojams – 2 tūkst. pareiškėjų sulaukė 31 mln. Eur paramos.
Gruodžio 1 d. prasidėjo antrasis išmokų mokėjimo etapas (tęsis iki kitų metų birželio 30 d.). Šiuo laikotarpiu bus mokama parama ir pagal kitas su plotu susijusias KPP priemones. Iš viso iki didžiųjų švenčių NMA planuoja ūkininkams pervesti  160 mln. Eur tiesioginių išmokų ir 19 mln. Eur paramos pagal su plotu susijusias priemones („Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Su NATURA 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“).
Primename, kad pareiškėjai savo pateiktų paraiškų administracinę būseną gali stebėti informaciniame portale. Prisijungę prie informacinio portalo ir paspaudę 2021 m. pateiktos paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos nuorodą, pareiškėjai gali matyti jiems išmokėtą sumą. Taip pat apie išmokų mokėjimo terminus galima sužinoti NMA bendruoju informacijos teikimo telefonu (8 5) 252 6999 arba trumpuoju numeriu 1841 (paskambinus spausti „1“). Robotas skambinančiajam pateiks aiškią ir tikslią informaciją, jei tik pareiškėjas skambins iš paraiškoje nurodyto telefono numerio.
Lentelėje žemiau pateikiami tiesioginių išmokų už 2021 m. deklaruotus ir paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus atitinkančius žemės ūkio naudmenų plotus dydžiai, taip pat paramos pagal KPP priemones „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“, „Su NATURA 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ ir „Ekologinis ūkininkavimas“ dydžiai.
Paramos schema:
2021 m.
įkainis, Eur / ha
Pagrindinė tiesioginė išmoka
76,16
Papildoma išmoka už pirmuosius hektarus (iki 30 ha)
72,21
Išmoka jauniesiems ūkininkams (iki 90 ha)
85,72
Žalinimo išmoka
61,11
Susietoji parama už baltyminių augalų auginimą
61,45
Susietoji parama už vaisių, uogų auginimą
317,77
Susietoji parama už daržovių atvirajame grunte auginimą
308,45
Susietoji parama už cukrinių runkelių auginimą
116,85
Susietoji parama už plotus, apsėtus sertifikuota javų sėkla
14,28
KPP priemonė:
Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių
Ūkininkaujantiems didesnio intensyvumo gamtinių kliūčių vietovėse:
iki 100 ha imtinai plotas remiamas
61,60
didesnis nei 100 ha iki 500 ha imtinai plotas remiamas
43
didesnis nei 500 ha plotas remiamas
25
Ūkininkaujantiems mažesnio intensyvumo gamtinių kliūčių vietovėse:
iki 100 ha imtinai plotas remiamas
50,05
didesnis nei 100 ha iki 500 ha imtinai plotas remiamas
35
didesnis nei 500 ha plotas remiamas
25
Ūkininkaujantiems intensyvaus karsto zonos teritorijose
25
Ūkininkaujantiems potvynių užliejamose teritorijose
25
Ūkininkaujantiems vietovėse, kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso
25
Su „Natura 2000“ ir su Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos
Remiama sritis „Natura 2000″ miškuose
apribojimas (NATM1) – pirmuosius penkerius metus nuo pirmos gautos išmokos pagal priemonę
272
apribojimas (NATM1) – pasibaigus pirminiam 5 metų laikotarpiui
200
apribojimas (NATM2)
155
apribojimas (NATM3)
156
apribojimas (NATM4)
62
Remiama sritis „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje
Ariamoje žemėje
54
Natūralių ir pusiau natūralių pievų
70
Agrarinė aplinkosauga ir klimatas
Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius
101
Specifinių pievų tvarkymas
69
Ekstensyvus šlapynių tvarkymas
208
Meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose
291
Meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse
160
Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamoje žemėje
97
Daugiamečių žolių juostos ariamoje žemėje
65
Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamoje žemėje
221
Melioracijos griovių šlaitų priežiūra
Melioracijos griovių šlaitų priežiūra, kai išvežama nušienauta žolė
155
Melioracijos griovių šlaitų priežiūra, kai nušienauta žolė paskleidžiama ant melioracijos griovio šlaito
141
„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas
232
Dirvožemio apsauga
45
Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema
daržovės ir bulvės
318
vaisiai ir uogos
336
Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje
134
Ražienų laukai per žiemą
99
Ekologinis ūkininkavimas
Parama ekologiniam ūkininkavimui
Už javus
218
Už javus pašarams
232
Už javus, daugiametes žoles sėklai
273
Už daugiamečių žolių įsėlį
59
Už daugiametes žoles
176
Už daržoves, bulves
525
Už vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus
487
Už uogynus ir sodus
518
Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo
Už javus, daugiametes žoles sėklai
238
Už daugiamečių žolių įsėlį
247
Už daugiametes žoles
298
Už daržoves, bulves
59
Už vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus
182
Už uogynus ir sodus
525
Už javus, daugiametes žoles sėklai
516
Už daugiamečių žolių įsėlį
534
Nuo spalio 16 d. iki lapkričio 30 d. ūkininkams buvo išmokėta 433,2 mln. Eur avansinių išmokų. Primename 2021 m. avansinių išmokų dydžius:
Paramos schema
2021 m.
avansinės išmokos įkainis, Eur / ha
Vienkartinė išmoka už plotus
52,30
Papildoma išmoka už pirmuosius hektarus (iki 30 ha)
49,70
Išmoka jauniesiems ūkininkams (iki 90 ha)
59,00
Žalinimo išmoka
42,10
Susietoji parama už baltyminių augalų auginimą
42,00
Susietoji parama už cukrinių runkelių auginimą
81,00
Susietoji parama už plotus, apsėtus sertifikuota javų sėkla
9,80
Susietoji parama už vaisius ir uogas
217,00
Susietoji parama už daržoves, auginamas atvirajame grunte
204,00
Susietoji parama už pienines karves
125 Eur už pieninę karvę
Išmokos ūkininkaujantiems didesnio intensyvumo gamtinių kliūčių (trūkumų) vietovėse:
iki 100 ha imtinai plotas remiamas
52
didesnis nei 100 ha iki 500 ha imtinai plotas remiamas
36
didesnis nei 50 ha plotas remiamas
21
Išmokos ūkininkaujantiems mažesnio intensyvumo gamtinių kliūčių vietovėse:
iki 100 ha imtinai plotas remiamas
42
didesnis nei 100 ha iki 500 ha imtinai plotas remiamas
29
didesnis nei 500 ha plotas remiamas
21
iki 100 ha imtinai plotas remiamas
42
Ūkininkaujantiems potvynių užliejamose teritorijose
21
Ūkininkaujantiems vietovėse, kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso
21
Ūkininkaujantiems intensyviai karsto zonai priskiriamose vietovėse
21
Pagal KPP priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ nustatyti šie paramos avansiniai dydžiai:
Paramos schema
2021 m.
avansinės išmokos įkainis, Eur / ha
Už javus
183
Už javus pašarams
194
Už javus, daugiametes žoles sėklai
229
Už daugiamečių žolių įsėlį
49
Už daugiametes žoles
147
Už daržoves, bulves
441
Už vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus
409
Už uogynus ir sodus
435
Pagal KPP priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ veiklą „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“:
Paramos schema
2021 m.
avansinės išmokos įkainis, Eur / ha
Už javus
200
Už javus pašarams
205
Už javus, daugiametes žoles sėklai
250
Už daugiamečių žolių įsėlį
49
Už daugiametes žoles
151
Už daržoves, bulves
441
Už vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus
433
Už uogynus ir sodus
450
NMA informacija