Šiandien, 2021 m. gruodžio 10 d., nuotoliniame renginyje ,,Lygiausios savivaldybės apdovanojimai“, buvo apdovanotos savivaldybės už geriausias moterų ir vyrų lygybės priemones, suplanuotas savivaldybės strateginiuose veiklos arba plėtros planuose bei įgyvendintas 2021 metais.

Šilalės rajono savivaldybė apdovanota ,,Už veiksmus, skirtus užtikrinti, kad savivaldybės teisės aktai, administracinių ir viešųjų paslaugų teikimas nepažeistų moterų ir vyrų lygių teisių ir galimybių“. Šiam apdovanojimui Šilalės rajono savivaldybė nominuota, nes įgyvendindama Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatytą pareigą ,,užtikrinti, kad visuose savivaldybės institucijų ir įstaigų rengiamuose ir priimamuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios moterų ir vyrų teisės“, akcentuoja, kad sudarant komisijas dažniausiai stengiamasi išlaikyti 50 / 50 lyčių balansą, todėl į komisijų sudėtį įeina vienodas skirtingų lyčių atstovų skaičius.

Renginio dalyvius ir nugalėtojus sveikino Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerė Ana Selčinskienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė, Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabaliauskaitė.

Pranešimą „Bendradarbiavimo su savivaldybių administracijomis vizija 22“ skaitė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vyriausioji patarėja Valda Karnickaitė. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos lygių galimybių ekspertė Ieva Laugalytė perskaitė pranešimą „Lyčių lygybės įgyvendinimo įrankiai: jų reikšmė ir svarba savivaldybėms“.

Parodytas filmas ,,Lyčių lygybė savivaldoje“, sukurtas pagal projektą ,,Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė“.

Mero patarėja Asta Gestautienė