Gruodžio 30 d. nuotoliniu būdu vyko 44-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 24 Tarybos nariai. Posėdyje dalyvauti negalėjo Akvilė Gargasaitė. Posėdyje taip pat dalyvavo savivaldybės administracijos skyrių vedėjai bei specialistai, rajono įstaigų vadovai. Posėdžio metu priimti 9 sprendimai, 1 sprendimo projektui nepritarta.

 

Patvirtinti nuostatai, tvarkų aprašai, taisyklės:

  • Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos nuostatai;
  • Šilalės rajono savivaldybės skolinimosi ir garantijų teikimo taisyklės;
  • Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašas;
  • Budinčio globotojo ir globos centro veiklos organizavimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas.

Sprendimai, susiję su turtu

Posėdžio metu taryba sutiko perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą – ADM programą.

Nuspręsta teikti įregistruoti Šilalės  rajono  savivaldybės  nuosavybės  teisę  į  kai kuriuos nekilnojamuosius daiktus: gatves, takus, kelius, aikšteles, esančius Šilalės rajone.

Taryba pritarė patikslintam savivaldybės 2021 m. biudžetui.

 

Veiklos administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Geda Kačinauskienė