Lietuvoje startavo projektas „Pagalbos mechanizmas vaikams ir jaunuoliams iš pažeidžiamų grupių bei jų šeimos nariams“, kurį įgyvendina Šeimos santykių institutas. Šilalės rajono savivaldybės administracija yra viena iš devynių šio projekto partnerių. Vienas projekto etapų – mokymai „Ankstyvas atpažinimas ir pagalbos organizavimas“, kurie Šilalėje vyko praėjusią savaitę. Mokymuose dalyvavo Šilalės rajono specialistai, vykdantys prevenciją vaiko ir šeimos gerovės srityje.

Dalyviai mokymo metu įgijo žinių apie ankstyvo vaikų elgesio sutrikimų ir sunkumų priežastis, rizikas ir apsaugančius veiksnius vaiko aplinkoje, šeimos raidą ir krizes, kalbėjo apie pagalbos vaikams ir šeimai struktūrą. Įgyti gebėjimo atpažinti vaikų elgesio sutrikimus ir sunkumus, vaiko ir jo aplinkos sąveikos rizikos veiksnius įgūdžiai, mokytasi, kaip vesti psichoedukacinį pokalbį su tėvais.

Šio projekto tikslas – įdiegti veiksmingą pagalbos mechanizmą jaunuoliams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, taip prisidedant prie jų gerovės bei psichikos sveikatos gerinimo.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Sveikata“ priemonę „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“.

 

 

Veiklos administravimo skyriaus
atstovė spaudai Rūta Budrė