Lapkričio 19 d. Jurbarke lankėsi Lietuvos Respublikos aplinkos ministras Simonas Gentvilas kartu su viceministre Raminta Radavičiene, kurie su Lietuvos Respublikos Seimo nariu Ričardu Juška ir keturių Tauragės regiono savivaldybių merais, tarp kurių ir Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, ir Savivaldybių administracijų atstovais diskutavo visam regionui aktualiais vandentvarkos, atliekų tvarkymo, daugiabučių namų renovacijos ir kt. aplinkos apsaugos klausimais. Aptartos savivaldybėms iškylančios problemos šiose srityse, kalbėta apie naujų investicijų galimybes įgyvendinant infrastruktūros projektus dalyvaujant ir žiniasklaidos atstovams.

Viceministrė Raminta Radavičienė supažindino su Aplinkos ministerijos 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšomis, skirtomis regionams bei pristatė pagrindines priemones, skirtas modernizuoti ir plėsti paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą bei skatinti rūšiuojamųjų atliekų surinkimą. Ji apžvelgė šių priemonių įgyvendinimui keliamas būtinas ir papildomas sąlygas bei rodiklius, kuriuos bus privalu pasiekti, norint gauti paramą.

Kalbėdama apie atliekų tvarkymo klausimus, viceministrė atkreipė dėmesį į Aplinkos ministerijos parengtą naująjį Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano projektą, kuris nustatys šio laikotarpio atliekų tvarkymo strateginius tikslus, uždavinius ir priemones jiems pasiekti, taip pat valstybines ir savivaldybėms skirtas atliekų tvarkymo užduotis, nacionalinės ir ES paramos kryptis. „Pagal šį planą savivaldybės turės rengti savo planus. Pagrindinis jų vaidmuo – užtikrinti atliekų surinkimą ir pirminį rūšiavimą. Šiuo finansiniu laikotarpiu bus galimybė įsigyti rūšiuojamojo atliekų surinkimo konteinerius, prioritetą teikiant maisto, tekstilės, pavojingų ir didelių gabaritų atliekų surinkimui, aikštelių plėtrai.“, – akcentavo viceministrė kalbėdama apie priemones leidžiančias vystyti žiedinę ekonomiką.

Ministerijos atstovų teigimu, labai svarbu, kad gyventojai išmoktų tinkamai rūšiuoti atliekas, nes tik tokiu būdu mažėtų atliekų kiekis sąvartynuose ir neliktų poreikio jų plėtojimuisi. „Gyventojai turi maksimaliai išrūšiuoti pakuočių ir kitas atliekas, pagal galimybes kompostuoti maistą, kad sumažėtų mišrių atliekų dalis. Sąvartynai turėtų tapti galutine alternatyva tik toms atliekoms, kurių neįmanoma išrūšiuoti ir pakartotinai panaudoti.“, – sakė aplinkos ministras Simonas Gentvilas ir atkreipė dėmesį, kad padidintas sąvartyno mokestis padėtų užkirsti kelią atliekų importui iš kitų šalių.

Susitikimo metu daug dėmesio skirta itin aktualiai nuotekų dumblo tvarkymo problemai, kurią turi spręsti tiek Jurbarko rajono, tiek regiono savivaldybės. Savivaldybių merai laikosi vieningos nuomonės – nors šiuo metu perkama dumblo išvežimo paslauga, reikia ieškoti ilgalaikio sprendimo investuojant į regioninius dumblo tvarkymo įrenginius. Ministras tam pritarė, ir rekomendavo, jog pirmiausia reikia ieškoti tinkamiausio techninio sprendimo, kaip šią problemą būtų geriausia spręsti.

Ministras pristatė teisės aktų projektus dėl automobilių taršos mokesčio, paaiškino, kokias konkrečias naudas dėl tvarkomos susisiekimo infrastruktūros pajustų kiekvienas gyventojas.

 

Jurbarko rajono savivaldybės
Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus informacija