Lapkričio 10 d. vyko Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos posėdis. Jo metu svarstyti klausimai dėl vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų pakeitimo dėl  tilto per Jūros upę Pajūryje rekonstrukcijos darbų kelyje Nr. 165 Šilalė–Šilutė ir dėl pavedimo UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ teikti keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais paslaugas sudarant paslaugos teikimo vidaus sandorio sutartį.

Posėdžio metu nutarta Administracijos direktoriui siūlyti ir rekomenduoti nuo 2021 m. lapkričio 29 d., kol vyks Pajūrio tilto per Jūros upę rekonstrukcijos darbai, pakeisti UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutus:

  1. Šilalė–Teneniai–Žvingiai–Šilalė (išvykimo laikas 6.25 val., leidimo Nr. 252, darbo dienomis) pratęsti maršruto trasą ir važiuoti pro Spraudaičių k., Žvingių mstl. ir pakeisti išvykimo laiką į 6.00 val.;
  2. Pajūris–Kalniškiai–Teneniai (išvykimo laikas 6.20 val., leidimo Nr. 42, mokyklų darbo dienomis) pratęsti maršruto trasą ir važiuoti pro Spraudaičių k., Žvingių mstl., Reistrų k. ir pakeisti išvykimo laiką į 6.00 val.;
  3. Teneniai–Pašiaudis–Pajūris (išvykimo laikas 6.50 val., leidimo Nr. 40, mokyklų darbo dienomis) pratęsti maršruto trasą ir važiuoti pro Reistrų k., Žvingių mstl., Spraudaičių k. ir pakeisti išvykimo laiką į 6.40 val.;
  4. Pajūris–Pašiaudis–Teneniai (išvykimo laikas 14.00 val., leidimo Nr. 40, mokyklų darbo dienomis) pratęsti maršruto trasą ir važiuoti pro Spraudaičių k., Žvingių mstl., Reistrų k.;
  5. Teneniai–Kalniškiai–Teneniai (išvykimo laikas 15.00 val., leidimo Nr. 127, mokyklų darbo dienomis) pakeisti maršruto išvykimo laiką į 15.40 val.;
  6. Teneniai–Pašiaudis–Pajūris (išvykimo laikas 15.20 val., leidimo Nr. 41, mokyklų darbo dienomis) pratęsti maršruto trasą ir važiuoti pro Reistrų k., Žvingių mstl., Spraudaičių k. ir pakeisti išvykimo laiką į 16.00 val.

Taip pat nuspręsta siūlyti ir rekomenduoti Savivaldybės tarybai teikti sprendimo projektą dėl pavedimo UAB ,,Šilalės autobusų parkas“ teikti keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais paslaugas sudarant paslaugos teikimo vidaus sandorio sutartį.

Posėdyje dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, jo pavaduotoja, komisijos narė Lineta Dargienė, Veiklos administravimo skyriaus vedėja, laikinai einanti administracijos direktoriaus pareigas Ingrida Petravičienė, komisijos nariai: Kazys Paliakas, Rasa Kuzminskaitė, Danguolė Vėlavičiutė, taip pat UAB „Šilalės autobusų parkas“, Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos atstovai, Pajūrio seniūnijos seniūnė Roma Vesčiūnienė. Posėdžiui pirmininkavo Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėja Reimunda Kibelienė.

Veiklos administravimo skyriaus
atstovė spaudai Rūta Budrė