Informuojame, kad 2021 m. lapkričio 19 d. (penktadienį) 14.00 val. Šilalės rajono savivaldybės administracijos 113 kab. vyks Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

  1. Dėl Konfidencialumo pasižadėjimų užtikrinti konkurso informacijos konfidencialumą, viešai neskelbti ir neplatinti šios informacijos ir Nešališkumo deklaracijų dėl objektyvių sprendimų priėmimo bei viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo pasirašymo.
  2. Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais projektų atitikties formaliesiems kriterijams (jų atmetimo ar neatmetimo) sprendimo priėmimo.
  3. Dėl Komisijos narių supažindinimo su Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais projekto vertinimo anketa, vertinimo kriterijais, projektų vertinimo anketų pateikimo terminais, vertintinų projektų paskirstymo komisijos nariams.

 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje
projektų vertinimo ir atrankos komisijos informacija