Pasibaigus šių metų žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo laikotarpiui, dalis ūkininkų netinkamus paramai skirti plotus jau sutvarkė ir pavertė juos tinkamais gauti paramą. Už sutvarkytus plotus kitais metais gali būti skiriama parama, jei tik pareiškėjai apie pasikeitusias kontrolinių žemės sklypų (KŽS) ribas praneš iki gruodžio 1 d. Tai galima padaryti ir naudojantis mobiliąja programėle „NMA agro“.
Iki gruodžio 1 d. ūkininkai kviečiami Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pranešti apie buvusius netinkamus paramai plotus, paverstus tinkamais, pvz., iškirtus medžius, išrovus kelmus, išvežus nupjautus medžius ir medžių liekanas, sutvarkius akmenų krūvas ar kt., arba, jei tinkami paramai plotai virto netinkamais (pvz., juose buvo pastatytas pastatas, iškastas tvenkinys ir pan.). Pranešimus itin patogu pateikti mobiliąja „NMA agro“ programėle.
Pranešant apie KŽS ribų pakeitimus per „NMA agro“, reikia atsiųsti vietovės nuotraukas, kuriose būtų užfiksuotas atliktas pakeitimas. Siunčiant pranešimą pasirenkama skiltis „Pranešti apie atliktą veiklą“, tuomet nurodomas tipas „Sutvarkytas paramai tinkamas plotas“, o tada šis plotas fotografuojamas spaudžiant fotoaparato ženkliuką. Nuotrauka siunčiama paspaudus laiško ženkliuką.
Svarbu, kad būtų pateiktos bent dvi kiekvieno pakeitimo nuotraukos, kuriose būtų matomi vietą padedantys nustatyti objektai – medžiai, kelias, upė, namas ir pan. Taip pat teikiant informaciją per programėlę „NMA agro“ reikia nurodyti pareiškėjo vardą, pavardę / įmonės pavadinimą ir valdos kodą ar projekto numerį. Informaciją apie savo pateiktus pranešimus galima matyti NMA informacinio portalo pranešimų skiltyje.
Tik patikslinę KŽS ribas pareiškėjai kitais metais galės pretenduoti į išmokas už naujai sutvarkytus ir tinkamais paramai skirti tapusius plotus.
Mobilioji programėlė skirta išmaniesiems telefonams, ją surasti ir nemokamai atsisiųsti galima naudojantis „Google Play“ ar „App Store“.
Apie programėlės „NMA agro“ panaudojimo galimybes, pranešimo siuntimo, nuotraukų fotografavimo instrukciją bei kitą naudingą informaciją rasite specialioje programėlei skirtoje skiltyje www.nmaagro.lt.
Nuotrauka iš Pixabay.com
NMA informacija