Informuojame, kad buvo patikrinta Šilalės rajono savivaldybės administracijos vykdomam Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais projektų atrankos konkursui pateiktų 4 paraiškų atitiktis formaliesiems kriterijams.

Formaliuosius kriterijus atitinka ir Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos narių vertinimui perduotos šios paraiškos:

Eil. Nr. Registracijos Nr. Pareiškėjo pavadinimas Projekto pavadinimas
1. B2-3602 (5.11.) Šilalės krašto neįgaliųjų sąjunga Socialinės reabilitacijos paslaugos – geresnė neįgaliųjų gyvenimo kokybė
2. B2-3607 (5.11.) Šilalės sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija Psichikos ir kompleksinę negalią turinčių asmenų dalyvavimo skatinimas užimtumo veiklose ir jų integracija į visuomenę Šilalės rajone
3. B2-3617 (5.11.) Viešoji įstaiga Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centras 2022 metų Socialinės reabilitacijos paslaugos asmenims su klausos negalia ir jų šeimos nariams Šilalės rajone
4. B2-3663 (5.12.) Viešoji įstaiga LASS pietvakarių centras Regėjimo negalia – ne kliūtis pilnaverčiam gyvenimui

 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje
projektų vertinimo ir atrankos komisijos pirmininkė
Reimunda Kibelienė