Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) ūkininkams jau moka tiesioginių išmokų avansinę dalį – ji pasieks beveik visus pareiškėjus. Taip pat avansinių išmokų sulauks pareiškėjai, ūkininkaujantys nederlingose žemėse, bei ekologinių ūkių valdytojai. Tiesioginių išmokų avansas sudarys 70 proc. tiesioginių išmokų dalies, o pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ ir KPP priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ – 85 proc. skirtos paramos sumos. 2021 m. iš viso avansu pareiškėjams bus išmokėta 443 mln. Eur paramos.

Avansinių išmokų dydžiai:

Paramos schema 2021 m.
Vienkartinės išmokos už plotus 52,30 Eur už ha
Žalinimo išmokos 42,10 Eur už ha
Išmokos jauniesiems ūkininkams 59,00 Eur už ha
Išmokos už pirmuosius hektarus 49,70 Eur už ha
Susietosios išmokos už baltyminius augalus 42,00 Eur už ha
Susietosios išmokos už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus 9,80 Eur už ha
Susietosios išmokos už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai 81,00 Eur už ha
Susietoji parama už pienines karves 125 Eur už pieninę karvę
Susietosios išmokos už vaisius ir uogas 217,00 Eur už ha
Susietosios išmokos už daržoves, auginamas atvirajame grunte 204,00 Eur už ha

 

Ūkininkaujantiems nederlingose žemėse nustatyti šie paramos avansiniai dydžiai:

 

Paramos schema 2021 m.
Ūkininkaujantiems didesnio intensyvumo gamtinių kliūčių (trūkumų) vietovėse:
  • iki 100 ha imtinai plotas remiamas
52 Eur už ha
  • didesnis nei 100 ha iki 500 ha imtinai plotas remiamas
36 Eur už ha
  • didesnis nei 500 ha plotas remiamas
21 Eur ha
Ūkininkaujantiems mažesnio intensyvumo gamtinių kliūčių (trūkumų) vietovėse:
  • iki 100 ha imtinai plotas remiamas
42 Eur už ha
  • didesnis nei 100 ha iki 500 ha imtinai plotas remiamas
29 Eur už ha
  • didesnis nei 500 ha plotas remiamas
21 Eur už ha
Ūkininkaujantiems vietovėse, kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso 21 Eur už ha
Ūkininkaujantiems intensyviai karsto zonai priskiriamose vietovėse 21 Eur už ha
Ūkininkaujantiems potvynių užliejamoms teritorijoms priskiriamose vietovėse 21 Eur už ha

 

Pagal KPP priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ nustatyti šie paramos avansiniai dydžiai:

 

Paramos schema 2021 m.
Už javus 183 Eur už ha
Už javus pašarams 194 Eur už ha
Už javus, daugiametes žoles sėklai 229 Eur už ha
Už daugiamečių žolių įsėlį 49 Eur už ha
Už daugiametes žoles 147 Eur už ha
Už daržoves, bulves 441 Eur už ha
Už vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus 409 Eur už ha
Už uogynus ir sodus 435 Eur už ha

 

Pagal KPP priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ veiklą „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“:

 

Paramos schema 2021 m.
Už javus 200 Eur už ha
Už javus pašarams 205 Eur už ha
Už javus, daugiametes žoles sėklai 250 Eur už ha
Už daugiamečių žolių įsėlį 49 Eur už ha
Už daugiametes žoles 151 Eur už ha
Už daržoves, bulves 441 Eur už ha
Už vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus 433 Eur už ha
Už uogynus ir sodus 450 Eur už ha

 

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus
vedėja Virginija Bukauskienė

Parengta pagal NMA informaciją