Lapkričio 19 d. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje paminėta Lietuvos kariuomenės diena. Ją kasmet organizuoja Socialinių mokslų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinė grupė, kuri siekia ugdyti pilietiškumą, aktyvaus judėjimo svarbos suvokimą, moko sąžiningo rungtyniavimo, savitvardos, garbingos kovos ir kilnaus elgesio principų.  Šiais metais pagal iš anksto parengtus nuostatus buvo suplanuotos ir įgyvendintos šios veiklos: 5–8 klasių mokiniai varžėsi kliūčių ruožo ir orientavimosi varžybų rungtyse, I–IVg klasių mokiniai dalyvavo krepšinio 3×3 rungtyje ir viktorinoje apie Lietuvos kariuomenę. Lietuvos kariuomenės diena – didelė šventė jauniesiems šauliams. Tądien jie dalyvavo iškilmingoje rikiuotėje, net aštuoniems jauniesiems šauliams gimnazijos direktorius Juozas Žymančius ir jaunųjų šaulių vadas Algimantas Dragūnas įteikė jaunojo šaulio pažymėjimus.

Lietuvos kariuomenės dienos proga su gimnazija visada noriai bendradarbiauja Karo prievolės komplektavimo tarnybos atstovai iš Klaipėdos ir Tauragės bei Pajūrio miestelyje įsikūręs motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionas. Bataliono vadas plk. ltn. Tomas Naudužas bei civilių ir kariškių bendradarbiavimo vyr. specialistas Donatas Barsys lankėsi gimnazijoje ir dalyvavo organizuojamuose renginiuose. Karo prievolės komplektavimo tarnybos Tauragės poskyrio viršininkas št. srž. Renatas Beržinis ir  Klaipėdos RKPKS vyresn. verbuotoja št. srž. Reda Montvilienė vedė viktoriną apie Lietuvos kariuomenę. Ginklų ir kario ekipuotės parodą pristatė Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono ugnies būrio vadai vyr. eil. Martynas Pocius ir eil. Ernest Ostaševski. Ypatingą susidomėjimą šia paroda parodė žemesniųjų klasių mokiniai.

Sportinėse varžybose vyko įnirtinga kova. Kliūčių ruožo rungtyje pirmą vietą laimėjo 6 klasės mokinių komanda, orientavimosi rungtis sėkmingiausia buvo  8 klasės mokiniams. Krepšinio 3×3 rungtyje pirmą vietą iškovojo IIIg klasės mokiniai. Viktorinoje apie Lietuvos kariuomenę geriausias žinias parodė IVag klasės mokiniai. Svečiai kariškiai ir gimnazijos mokinių komanda varžėsi šaudymo ir krepšinio 5×5 rungtyse. Džiugu, jog pergalingą šlovę kariškiai leido pajusti gimnazistams. Gimnazistai  ne tik  taikliausi buvo šaudymo rungtyje, bet ir žaisdami krepšinį.  Nuoširdžiai dėkojame Pajūrio 710 kuopos jaunųjų šaulių vadui Algimantui Dragūnui, fizinio ugdymo mokytojui metodininkui Virginijui Kazlauskiui, soc. pedagogei metodininkei Jurgitai Rumšienei, istorijos mokytojai Veronikai Gudaitei treneriui Rimantui Bendžiui už Lietuvos kariuomenės dienos organizavimą gimnazijoje.

Irena Tverijonienė,  direktoriaus pavaduotoja ugdymui