Nuo 2022 m. sausio 1 d. galės būti teikiamos tik akredituotos socialinės priežiūros paslaugos, kurios bus finansuojamos valstybės ir / ar savivaldybės biudžeto lėšomis. Įstaigos, pageidaujančios teikti akredituotą socialinę priežiūrą Šilalės rajono savivaldybės gyventojams, turi kreiptis į Šilalės rajono savivaldybės administraciją ir pateikti prašymą leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą bei kitus apraše nurodytus dokumentus.

Prašymus galima pateikti iki 2021 m. gruodžio 8 dienos, elektroniniu paštu administratorius@silale.lt

Teisė teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas suteikiama 3 metams nuo sprendimo priėmimo dienos.

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu vilija.vainoriene@silale.lt arba tel. (8 449) 45323

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠAS

AKREDITUOTOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS TEIKIMO REIKALAVIMAI