IN MEMORIAM

Dimisijos vyr. leitenantui

ALGIMANTUI BAUBLIUI

 

Algimantas Baublys gimė 1950 m. gegužės 1 d. Degutgirio kaime, Kvėdarnos sen., Šilalės rajone.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, baigė Lietuvos karo mokyklos I-ąją laidą. Nuo 1990 m. pradėjo tarnybą Krašto apsaugos ministerijos struktūrose.

Atgimimo metu buvo vienas iš Šilalės rajono Sąjūdžio organizatorių. Dirbo Lietuvos (Žemaitijos) Sąjūdžio koordinacinėje taryboje. Su Sąjūdžio vadovybe ir kitų rajonų Sąjūdžio atstovais rengė ir organizavo pirmuosius rinkimus. Buvo išrinktas į pirmąją Šilalės rajono deputatų tarybą.

Buvo paskirtas Krašto apsaugos departamento (KAD) Šilalės rajono instruktoriumi. Čia prisiekė Lietuvai. Sukūrė pirmąjį savanorių būrį, kurio pagrindą sudarė aktyviausi Sąjūdžio žmonės. Prasidėjus pirmiesiems savanorių mokymams, 1990 m. pabaigoje suteikė pirmuosius karininkų laipsnius.

Buvo paskirtas pirmuoju KAD Šilalės rajono komendantu, vėliau – Šilalės rajono teritorinės gynybos štabo vadu. 1994 m. dėl pablogėjusios sveikatos išėjo į atsargą, tačiau ryšių su kariuomene nenutraukė. Buvo Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Tauragės rinktinės Šilalės 931 kuopos būrio vadas. Dalyvavo daugelyje mokymų ir pratybų. Po tarnybos KASP Tauragės rinktinėje tapo rezervo karininku.

1999 m. su Lietuvos apskričių atstovais įkūrė Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociaciją, įsteigė šios asociacijos Tauragės apskrities skyrių ir tapo jo vadu. Dalyvavo NATO šalių rezervistų susitikimuose.

 Už tarnybą Lietuvos kariuomenėje buvo apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Rezervo karių asociacijos apdovanojimais, Karių veteranų asociacijos apdovanojimais, kitų organizacijų medaliais, asmeniniu ginklu, atminimo ženklais ir padėkomis.

Netekome Lietuvos ir Šilalės krašto patrioto, savo darbais prisidėjusio kuriant krašto apsaugos sistemą, saugojant ir ginant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, puoselėjant pilietines vertybes.

Dėl Algimanto Baublio netekties dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius reiškiame žmonai Danutei, dukrai Linai, sūnui Algiui, anūkams, artimiesiems, bendražygiams ir visiems jį pažinojusiems.

Velionio urna bus pašarvota šeštadienį nuo 10 val. Pajūralio bendruomenės namuose. Sekmadienį 12 val. bus aukojamos šv. Mišios Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje. A. Baublys amžinojo poilsio atguls Kvėdarnos kapinėse.

Karių veteranų asociacija,
Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės 308 pėstininkų kuopa