In memoriam

ALGIMANTAS PAULIUS

(1945-2021)

„Diena tuščia kaip nupjauta pieva,
kurioje galvą nuleidęs stovi liūdesys.“
(Justinas Marcinkevičius)

Eidamas 77-uosius metus į amžinybę iškeliavo ilgametis Pajūrio miestelio gyventojas ALGIMANTAS PAULIUS. Velionis paliko gilų pėdsaką Jį pažinojusiųjų atmintyje. Tai mylintis ir mylimas vyras, nuostabus tėvas, senelis, puikus kaimynas, draugas, kolega, Pajūrio miestelio bendruomenės siela.

A. Paulius visą gyvenimą paskyrė darbui su žmonėmis, visą save atidavė ypatingam pomėgiui – muzikai. Nuo 1965 m. dirbo Pajūrio kultūros namų meno vadovu. 1969 – 1983 m. ėjo Pajūrio kultūros namų direktoriaus pareigas, nuo 1984 iki 1991 m. dirbo Pajūrio zoninių kultūros namų direktoriumi, Žvingių aštuonmetėje mokykloje ėjo muzikos mokytojo pareigas, o Pajūrio ŽŪM inžinieriaus – mechaniko. 1992 m. Algimantas Paulius pradėjo dirbti muzikos mokytoju Pajūrio vidurinėje mokykloje, 1996 metais – tos pačios mokyklos direktoriaus pavaduotoju administracijos ir ūkio reikalams.

1991-aisiais baigė Lietuvos konservatoriją, suteikta kultūros darbo organizatoriaus kvalifikacija. 2000 m. Klaipėdos universitete baigė studijas pagal Dalyko didaktikos perkvalifikavimo studijų  programą ir jam suteikta pedagogo profesinė kvalifikacija. 2002 m. Klaipėdos universitete baigė antrosios pakopos specialiąsias profesines studijas ir įgijo etikos mokytojo profesinę kvalifikaciją. Etikos mokytoju ir direktoriaus pavaduotoju administracijos ir ūkio reikalams Pajūrio Stanislovo Biržiškio vidurinėje mokykloje dirbo iki savanoriško apsisprendimo išeiti iš darbo – 2006-ųjų metų rudens.

Meilė muzikai, o ypač akordeono skleidžiamam garsui, neišblėso iki pat gyvenimo pabaigos. Kiek leido sveikata, Algimantas aktyviai dalyvavo Pajūrio „Bočių“ veiklose. Tokį Jį ir prisiminsime – žmonių apsupty su muzikos instrumentu rankose. Visų velionį pažinojusiųjų atmintyje Jis išliks nuoširdus,  energingas, dėmesingas aplinkiniams, visada geranoriškas. Tegul artimųjų išsiskyrimo skausmą palengvina gailestingojo  Dievo ranka. Nuoširdžią užuojautą reiškiame velionio žmonai Irenai, dukroms, jų šeimoms ir liūdime kartu su Jumis.

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos bendruomenė