Informuojame, kad yra parengtas įsakymo projektas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija): Žemės sklypo kadastro Nr. 8701/0004:22, žemės sklypo adresas Šilalės r. sav., Traksėdžio sen., Gūbrių k., Palokysčio g. 2, žemės sklypo plotas  8,7583 ha. Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas – parinkti ūkininko sodybos vietą. Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius – privatus asmuo.

Įsakymo projektas

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės skyrius