Lapkričio 11 d. Šilalės rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) vyko Savivaldybės valdomų bendrovių trečiojo ketvirčio finansinių ataskaitų ir veiklos rodiklių aptarimas. Pasitarime dalyvavo Savivaldybės meras Algirdas Meiženis, jo pavaduotoja Lineta Dargienė, Veiklos administravimo skyriaus vedėja, laikinai einanti administracijos direktoriaus pareigas Ingrida Petravičienė, Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėja Reimunda Kibelienė ir vyresnioji specialistė Aušra Liaudaitytė, uždarųjų akcinių bendrovių „Šilalės autobusų parkas“, „Šilalės šilumos tinklai“, „Gedmina“, „Šilalės vandenys“ ir Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro atstovai.

Pasitarimo metu bendrovių atstovai pateikė 2021 m. rugsėjo 30 d. finansines ataskaitas, duomenis ir paaiškinimus, kokios priežastys nulėmė pajamų ir išlaidų padidėjimą ar sumažėjimą lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.

UAB „Šilalės vandenys“ praėjusių metų trečiąjį ketvirtį gavo 784 tūkst. eurų pajamų, kai tuo tarpu šiemet per tą patį laikotarpį – 817 tūkst. eurų. Šių metų trečiąjį ketvirtį šiek tiek padidėjo bendrovės išlaidos, kurios siekė 809 tūkst. eurų, kai pernai tuo pačiu metu jos siekė 799 tūkst. eurų. Vis tik reikia pasidžiaugti, jog trečiąjį ketvirtį bendrovė dirbo pelningai, jos pelnas siekė 8 tūkst. eurų. Tuo pačiu metu pernai bendrovė turėjo 15 tūkst. eurų nuostolį.

Padidėjo ir UAB „Šilalės šilumos tinklai“ trečiojo ketvirčio pajamos, kurios šiemet siekė  820,4 tūkst. eurų, o pernai tuo pačiu laikotarpiu – 737,7 tūkst. eurų. Taip pat padidėjo ir bendrovės išlaidos. Praėjusių metų trečiąjį ketvirtį jos siekė 811,3 tūkst. eurų, o šiemet – 854,2 tūkst. eurų. Nors ir pernai, ir šiemet trečiąjį metų ketvirtį bendrovė dirbo nuostolingai, šiemet nuostolis 39,8 tūkst. eurų mažesnis (pernai nuostolis siekė 73,6 tūkst. eurų, šiemet – 33,8 tūkst. eurų).

Lyginant su praėjusių metų trečiuoju ketvirčiu, sumažėjo UAB „Šilalės autobusų parkas“ tiek pajamos, tiek išlaidos. Pernai devynių mėnesių bendrovės pajamos siekė 243,5 tūkst. eurų, šiemet tuo pačiu laikotarpiu – 204,5 tūkst. eurų. Praėjusių metų trečiojo ketvirčio išlaidos siekė 269,6 tūkst. eurų, o šiemet – 204, 6 tūkst. eurų. Ši bendrovė trečiąjį metų ketvirtį taip pat baigė nuostolingai (0,1 tūkst. eurų), tačiau pernai nuostolis buvo kur kas didesnis ir siekė 26,1 tūkst. eurų.

UAB „Gedmina“ šį ketvirtį gavo daugiau pajamų ir patyrė daugiau išlaidų nei pernai. Bendrovės pajamos šiemet iki rugsėjo 30 d. buvo 183,2 tūkst. eurų, 36,3 tūkst. eurų daugiau nei pernai. 13,6 tūkst. eurų padidėjo ir išlaidos, kurios siekė 157,2 tūkst. eurų. Tiek pernai, tiek šiemet per trečiąjį metų ketvirtį bendrovė dirbo pelningai, šiemet jos pelnas kur kas didesnis ir siekė 26 tūkst. eurų, kai pernai tuo pačiu metu pelnas buvo 3,3 tūkst. eurų. Teigiamas pokytis, kad bendrovė 26,1 tūkst. eurų sumažino ilgus metus turėtą susikaupusią skolą tiekėjams. Praėjusių metų trečiąjį ketvirtį skola siekė 34,9 tūkst. eurų, o šiemet tik 8,8 tūkst.

Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro atstovai informavo, jog rinkliavos mokėtojų skola metų pradžioje buvo 109,3 tūkst. eurų, priskaičiuota gautinų rinkliavų per 2021 m. – 576,2 tūkst. eurų. Per šių metų trečiąjį ketvirtį surinkta rinkliava siekia 413,2 tūkst. eurų. Savivaldybės skola šių metų trečiojo ketvirčio pabaigoje (rugsėjo 30 d. duomenys) siekė 171 tūkst. eurų. Bendrovės skola vežėjui siekia 202,4 tūkst. eurų. Per trečiąjį šių metų ketvirtį sumažėjo surinktų iš rinkliavos mokėtojų komunalinių atliekų kiekis. Pernai surinkta 3533 tonos, o šiemet 3433 tonos. Devyniomis tonomis sumažėjo ir bioskaidžių atliekų kiekis. Pernai per trečiąjį ketvirtį surinkta 362 tonos, o šiemet 353 tonos. Ženkliai padidėjo surinktų stambiagabaričių atliekų kiekis, pernai per trečiąjį metų ketvirtį surinkta 60 tonų, o šiemet – 175 tonos atliekų.

Pasitarimo metu kartu su bendrovių atstovais taip pat aptartos planuojamos veiklos gerinimo ir tobulinimo perspektyvos, kiti aktualūs klausimai.

Veiklos administravimo skyriaus
atstovė spaudai Rūta Budrė