Lapkričio 25 d. nuotoliniu būdu vyko 42-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 23 Tarybos nariai. Posėdyje dalyvauti negalėjo Vida Žemeckienė ir Vitalija Jankauskaite-Milčiuvienė. Posėdyje taip pat dalyvavo Vyriausybės atstovas Klaipėdos ir Tauragės apskrityse, Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai ir kiti. Posėdžio metu priimta 16 sprendimų, pateikta kita aktuali informacija.

Pritarta sprendimų pakeitimams

Taryba pritarė šiems sprendimų pakeitimams:

  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T1-106 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimams;
  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-192 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių išmokų su seniūnaičio veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimams;
  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-35 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimams;
  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-265 ,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimams;
  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-193 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenių pirmininkų išmokų su bendruomenės pirmininko veikla susijusioms išlaidoms skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimams;
  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimams.

Patvirtinti nuostatai ir programos

Posėdžio metu patvirtinti Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos, Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos ir Šilalės suaugusiųjų mokyklos nuostatai, Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos 2022–2024 m. programa.

Sprendimai, susiję su turtu

Nuspręsta perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn, įgyvendinus Projektą, valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdomus valstybinės reikšmės rajoninį kelią Nr. 4119 Pajūris–Nedojės, valstybinės reikšmės rajoninį kelią Nr. 4120 Traksėdis–Bokštai ir valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4111 Šilalė–Traksėdis–Šarkai ruožą nuo 0 km iki 0,92 km.

Taryba sutiko perduoti valstybės  nuosavybėn prieš pradedant įgyvendinti Projektą Šilalės rajono  savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – dviračių ir pėsčiųjų takus (šaligatvius), esančius Kvėdarnos g., Šilalės m., Šilalės miesto sen., Šilalės r.

Nuspręsta teikti  įregistruoti  Šilalės  rajono  savivaldybės  nuosavybės  teisę  į  nekilnojamuosius daiktus – kai kurias gatves ir kelius, esančius Šilalės rajone.

Leista nuomotis E. Š. (duomenys neskelbtini) šeimai trijų kambarių 70,68 kv. m naudingo ploto butą  su rūsiais iki 2023 m. lapkričio 30 d.

Kiti sprendimai

Leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai dalyvauti partnerio teisėmis rengiant ir teikiant paraišką gauti projekto finansavimui pagal Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programos paskelbtą kvietimą teikti paraiškas, skirtas naujojo 2021–2027 m. Europos Sąjungos finansinio laikotarpio INTERREG VIA Pietų Baltijos programos projektams įgyvendinti.

Ingridai Petravičienei, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Veiklos administravimo skyriaus vedėjai, pavesta derinti Šilalės rajono savivaldybės institucijų, įstaigų ir įmonių, neperduodančių dokumentų valstybės archyvams, dokumentų ir bylų apskaitos dokumentus ir dokumentacijos planus.

Taryba pavedė UAB „Šilalės autobusų parkas“ teikti keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais viešąsias paslaugas vidaus sandorio sutarties pagrindu  5 metų laikotarpiui – nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2026 m. gruodžio 31 d.

Veiklos administravimo skyriaus
atstovė spaudai Rūta Budrė