Šilalės trečiojo amžiaus universitetas (TAU) – neformalus suaugusiųjų švietimas, kurio tikslas – skatinti vyresnio amžiaus žmonių aktyvumą, užimtumą, dalyvavimą visuomenės ir savarankiško gyvenimo srityse. Universitetas įkurtas 2012 m. Universiteto veikloje dalyvauja per 200 klausytojų. Veikla vyksta aštuoniuose miesteliuose (Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio, Šilalės, Žadeikių, Upynos, Bijotų). Laukuvos grupės trečiojo amžiaus universitetą lanko 35 klausytojai. Šiemet, spalio 4 d., vyko pirmoji mokslo metų paskaita. Universiteto paskaitos vyksta du kartus per mėnesį, sekantis susitikimas vyks spalio 18 d.

 

Laukuvos seniūnija