Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Adresų formavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu  Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“,  Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“,  18 punktu informuojame, kad numatoma priimti sprendimą dėl Šilalės rajono savivaldybės Laukuvos seniūnijos Payžnio kaime adreso pakeitimo.

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus geodezininkę Linetą Gružinskienę, el. p. lineta.gruzinskiene@silale.lt.

Įsakymas Dėl adreso suteikimo Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos seniūnijoje, Payžnio kaime

Duomenys apie numerių žemės sklypams, pastatams, jų kompleksams ar korpusams suteikimą, keitimą ar panaikinimą.