Spalio 4 d. Šilalės kultūros centre vyko jau tradicija tapęs šventinis renginys, skirtas Lietuvos socialinių darbuotojų, Angelų sargų (policijos), Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai ir Tarptautinei mokytojų dienai paminėti. Minėjimas pradėtas prasmingais šiai progai skirtais Justino Marcinkevičiaus žodžiais: „Tai nuo tavęs čia taip šviesu,/ Nuo žodžio šitaip pasakyto./ Nuo pagalvojimo balsu:/ turbūt ne dėl savęs esu –/ Esu turbūt dėl ko nors kito.“

Vėliau sveikinimo ir padėkos žodžius išsakė Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaitė, primindama, jog kiekviena pedagogo darbo minutė augina žmogų, ir dėkodama už kūrybišką požiūrį į darbą, optimizmą. Vedėja šventės dalyviams palinkėjo kuo dažniau iš savo mokinių išgirsti žodį „Ačiū“ ir sulaukti šypsenų. Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėja Reimunda Kibelienė sveikindama šventės proga, dalijosi mintims apie socialinių darbuotojų darbų svarbą, dėkojo už pasirinkimą dirbti šioje srityje, palinkėjo visokeriopos sėkmės. Šilalės policijos komisariato viršininkas Audrius Lukošius pirmiausia padėkojo šventės organizatoriams už parodytą pagarbą ir už tai, kad visus subūrė į šį minėjimą. A. Lukošius pastebėjo, kad turbūt ne veltui pedagogų, socialinių darbuotojų ir pareigūnų, profesinių švenčių minėjimai yra greta vienas kito, nes visus šiuos darbuotojus vienija tarnystė žmogui ir noras suteikti jam kuo daugiau naudos, kad žmogus, užverdamas duris išeitų su šypsena, su šypsena ir pasitiktų. „Jaunas niekada nebebūsi, bet senas – visada“, – savo kalboje sakė Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Šilalės rajono bendrijos pirmininkė Juzefa Jurkuvienė. Ji pasidžiaugė senjorams parodytu dėmesiu ir pasveikino visus su švente.

Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas Saulius Katkus sakė, jog pradėdamas savo pamokymą Kristus yra paskelbęs 8 palaiminimus. Sakydamas palaiminti, jis primena, kad palaiminti ne tik tie, kurie tiesiog laimingi, bet tie, kurie tos laimės prideda ir kitiems. Šiandien, pasak jo, derėtų sakyti, jog palaiminti yra mokytojai, kurie savo širdį atiduoda ugdydami, augindami žmogų, ne visada sulaukdami įvertinimo ar padėkos, bet jie tikrai yra palaiminti. Palaiminti yra socialiniai darbuotojai, kurie pasilenkia prie silpniausio ir pasistengia, kad jų gyvenime būtų daugiau tikro gyvenimo. Palaiminti policininkai, kurių pagalbos ir buvimo šalia mes visada norime. Mes puikiai suprantame, kad be jų tvarkos mūsų gyvenime būtų kur kas mažiau. Taip pat palaiminti ir pagyvenusieji, nes jie geriau už visus supranta, kas yra laikas, kas yra vertinga, o kas ne. Jie gali pamokyti savo buvimu šalia, savo pavyzdžiu, pasidalinti savo patirtimi.

Padėkos žodžių šių ypač svarbių sričių atstovams taip pat negailėjo ir Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis su Administracijos direktoriumi Tadu Bartkumi. Vadovai šventės dalyviams dėkojo už atliktus darbus ir įdėtą didžiulį indėlį į rajono gyventojų gerovę: už jaunosios kartos paruošimą tolimesniam gyvenimui, už globą, suteikiamą pagalbą, už nuveiktus darbus ir dalijamą išmintį. Po gražių ir prasmingų žodžių už atsidavimą profesijai, ilgametę nuoširdžią veiklą ir reikšmingus darbus įteiktos Savivaldybės mero ir Administracijos direktoriaus padėkos.

Vakarą vainikavo Šilalės kultūros centro 2 dalių muzikinis spektaklis pagal Imrės Kalmano operetę „Čardašo karalienė“ (režisierius Antanas Kazlauskas).

Renginį vedė Kultūros centro režisieriaus padėjėja Loreta Bartkutė.

Veiklos administravimo skyriaus atstovė spaudai
Rūta Budrė