Spalio 18-19 d.

Nedarbingumas dėl ligos

Spalio 20 d., trečiadienis

Darbas su dokumentais

Spalio 21 d., ketvirtadienis

Darbas su dokumentais

14.00 val. Kelių priežiūros ir plėtros programų lėšų paskirstymo ir objektų parinkimo darbo grupės posėdis

16.00 val. pasitarimas su  atskirų Tarybos frakcijų atstovais

Spalio 22 d., penktadienis

9.00 val. nuotolinis pasitarimas su skyrių vedėjais

Darbas su dokumentais

12.30 val. Regiono merų susitikimas Jurbarke dėl regioninio bendradarbiavimo