Ūkinių gyvulių laikytojai turėtų suskubti ir iki metų pabaigos atnaujinti informaciją apie praėjusiais metais valdoje naudotas trąšas. Jei bendrojo azoto kiekis dirvoje viršytų nustatytą didžiausią leidžiamą kiekį (170 kg/ha), gali būti nustatomas pažeidimas, dėl kurio taikomos sankcijos.
Ūkinių gyvulių laikytojai į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registrą įkelti mėšlo pardavimo (perdavimo) dokumentus ir (ar) sutartis dėl srutų išlaistymo dar gali iki šių metų pabaigos. Svarbu neužmiršti pateikti reikalingus dokumentus, kad, skaičiuojant azoto kiekį dirvoje, nepaaiškėtų, jog jis viršija 170 kg/ha.
Jei per metus patenkantis į dirvą bendrojo azoto kiekis viršija 170 kg/ha (tręšiant organinėmis trąšomis, ganant gyvulius), taikomos sankcijos, kurios gali siekti 1–5 proc. (pakartotinai nustačius pažeidimą – iki 15 proc.) išmokų pagal paramos paraišką sumos. Azoto kiekis, tenkantis vienam dirvos hektarui, apskaičiuojamas pagal gyvulių laikytojo valdos kodą, valdoje laikomus sutartinio gyvūno (SG) vienetus dalijant iš valdoje deklaruoto žemės ūkio naudmenų ploto ir dauginant iš 100.
Paminėtina, kad sankcijos už kompleksinės paramos reikalavimų nesilaikymą taikomos visai paraiškai, tad ūkininkai pažeidę reikalavimus gali netekti reikšmingos išmokų sumos.  Jei azoto kiekis dirvoje viršija maksimalų nustatytą kiekį, sankcijos diferencijuojamos atsižvelgiant į azoto kiekio viršijimą hektare. Išmokos mažinamos:
  • 1 proc., jei į dirvą patenkančio bendrojo azoto kiekis bus viršytas nuo 170 kg/ha iki 190 kg/ha;
  • 3 proc., jei į dirvą patenkančio bendrojo azoto kiekis bus viršytas nuo 190 kg/ha iki 210 kg/ha;
  • 5 proc., jei į dirvą patenkančio bendrojo azoto kiekis bus viršytas daugiau kaip 210 kg/ha.
Kompleksinės paramos reikalavimų privalo laikytis pareiškėjai, gaunantys tiesiogines išmokas, taip pat paramą pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones.
Naudingą informaciją apie kompleksinės paramos reikalavimus galima rasti skaitmeniniu formatu NMA parengtame leidinyje „Reikalavimų įgyvendinimo gerosios praktikos vadovas“.
Nuotrauka iš pixabay.com
NMA informacija