Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatomis skelbiame informaciją apie Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu planuojamą pakeisti /nustatyti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą bei galimybę teikti pasiūlymus.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis keičiama, vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr.T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos ir savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano tvirtinimo

Žemės sklypas:

Šilalės r. sav., Kaltinėnų sen., Gineikių k., (kadastro Nr.8734/0005:0241)   sklypo plotas   0,30 ha.

Paskirties keitimo iniciatoriai: sklypo savininkai.

Kontaktinis asmuo – Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus  vyriausioji specialistė Aida Budrikienė, Šilalė, J. Basanavičiaus g. 2  216 kab., tel. 8 449 45335.

Supažindinimo tvarka: su Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektu galima susipažinti Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl įsakymo projekto, planavimo tikslų ir uždavinių visuomenė gali teikto nuo 2021 m. nuo spalio 28 d. iki 2021 m. lapkričio 12 d. imtinai raštu Šilalės rajono savivaldybės administracijai, J. Basanavičiaus g. 2, LT 75138, Šilalė.

Informacija Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje: https://www.silale.lt/go.php/lit/Informuojame-apie-planuojama-pakeisti/nustatyti-zemes-sklypo-pagrindine-zemes-naudojimo-paskirti-ir-ar-naudojimo-buda

Įsakymas