Žemės ūkis, kaip ir kiti verslai, kartais susiduria su nemokumo problemomis. Pasitaiko, kad žemdirbiai tiekia savo žemės ūkio produkciją įmonėms ar fiziniams, juridiniams asmenims ir ne visada sulaukia atsiskaitymo, nes produkcijos pirkėjai bankrutuoja. Tokiais atvejais pagalbos ranką žemės ūkio produkcijos tiekėjams tiesia valstybė, padengdama jiems iki 40 proc. patirtų nuostolių. 
Norint gauti kompensaciją už patirtus nuostolius dėl žemės ūkio produkcijos pirkėjo bankroto, paraiškas reikia teikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (NMA). Iki dabar jas teikdavo nemokumo administratorius.
Nuo šiol paraišką su prašymu padengti dalį patirtų nuostolių agentūrai turės teikti patys žemės ūkio produkcijos tiekėjai – žemdirbiai. Tokiam siūlymui šiandien pritarė Vyriausybė.
Taip pat patikslintos nuostatos, susijusios su nemokumo administratorių ir NMA atsakomybėmis. Nemokumo administratoriai privalės NMA teikti tik teismo dokumentus bei kreditorių susirinkimų sprendimus.
NMA privalės teikti informaciją pagalbos gavėjams ir nemokumo administratoriams apie skiriamas ar neskiriamas ir pervestas nereikšmingos (de minimis) žemės ūkio pagalbos lėšas. Agentūra taip pat bus atsakinga už šių lėšų išmokėjimą.
Šis Vyriausybės nutarimas įsigalioja iš karto po jo priėmimo, tačiau jis galios tik naujai pradėtoms juridinių ir fizinių asmenų bankroto procedūroms.
Žemės ūkio ministerijos informacija
Nuotrauka iš istockphoto.com
NMA informacija