Nuo spalio 16 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) ūkininkams pradeda mokėti tiesioginių išmokų avansinę dalį – ji pasieks beveik visus pareiškėjus. Taip pat avansinių išmokų sulauks pareiškėjai, ūkininkaujantys nederlingose žemėse, bei ekologinių ūkių valdytojai. Tiesioginių išmokų avansas sudarys 70 proc. tiesioginių išmokų dalies, o pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ ir KPP priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ – 85 proc. skirtos paramos sumos. 2021 m. iš viso avansu pareiškėjams bus išmokėta 443 mln. Eur paramos.
Planuojama, kad 369 mln. Eur tiesioginių išmokų avansas pasieks iki 98 proc. pareiškėjų. Taip pat iki 98 proc. ūkininkaujančių nederlingose žemėse pasieks 36 mln. Eur avansas pagal KPP priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“. Planuojama, kad ekologinių ūkių valdytojams bus išmokėta 38 mln. Eur paramos ir ji pasieks iki 76 proc. pareiškėjų.
Europos Sąjungos reglamentas įpareigoja valstybes nares avanso išmokas mokėti nuo spalio 16 d. iki lapkričio 30 d., tačiau NMA daugumą avansinių išmokų (net 430 mln. Eur) planuoja išmokėti jau spalį per pirmąsias mokėjimo dienas. Avansinių išmokų sulauks ūkininkai, kurių pateiktose paraiškose nebuvo nustatyta neatitikimų ar jie buvo išspręsti.
Nuo gruodžio 1 d. pareiškėjų sąskaitos bus papildytos likusia minėtų išmokų dalimi. Galutinis išmokų mokėjimo terminas – kitų metų birželio 30 d., tačiau kasmet NMA mokėjimus atlieka vis greičiau. 99 proc. pareiškėjų tiesiogines išmokas (išskyrus išmokas už mėsinius galvijus, mokamas nuo kitų metų kovo 1 d.) už 2020 metus gavo iki gruodžio 31 d.
Informacija apie avansų išmokėjimo laikotarpius ir sumas
Primename, kad pareiškėjai savo pateiktų paraiškų administracinę būseną gali stebėti informaciniame portale. Prisijungę prie informacinio portalo ir paspaudę 2021 m. pateiktos paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos nuorodą, ūkininkai jau gali matyti ir jiems planuojamus avansų išmokėjimo laikotarpius.
Taip pat apie išmokų avanso mokėjimo terminus galima sužinoti NMA bendruoju informacijos teikimo telefonu (8 5) 252 6999 arba trumpuoju numeriu 1841 (paskambinus spausti „1“). Robotas skambinančiajam pateiks aiškią ir tikslią informaciją, jei tik pareiškėjas skambins iš paraiškoje nurodyto telefono numerio.
Preliminarias išmokų sumas taip pat galima apskaičiuoti naudojantis atitinkama skaičiuokle čia.
Avansinių išmokų dydžiai
Kviečiame susipažinti su avansiniais išmokų dydžiais.
Paramos schema
2021 m.
Vienkartinės išmokos už plotus
52,30 Eur už ha
Žalinimo išmokos
42,10 Eur už ha
Išmokos jauniesiems ūkininkams
59,00 Eur už ha
Išmokos už pirmuosius hektarus
49,70 Eur už ha
Susietosios išmokos už baltyminius augalus
42,00 Eur už ha
Susietosios išmokos už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus
9,80 Eur už ha
Susietosios išmokos už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai
81,00 Eur už ha
Susietoji parama už pienines karves
125 Eur už pieninę karvę
Susietosios išmokos už vaisius ir uogas
217,00 Eur už ha
Susietosios išmokos už daržoves, auginamas atvirajame grunte
204,00 Eur už ha
Ūkininkaujantiems nederlingose žemėse nustatyti šie paramos avansiniai dydžiai:
Paramos schema
2021 m.
Ūkininkaujantiems didesnio intensyvumo gamtinių kliūčių (trūkumų) vietovėse:
  • iki 100 ha imtinai plotas remiamas
52 Eur už ha
  • didesnis nei 100 ha iki 500 ha imtinai plotas remiamas
36 Eur už ha
  • didesnis nei 500 ha plotas remiamas
21 Eur ha
Ūkininkaujantiems mažesnio intensyvumo gamtinių kliūčių (trūkumų) vietovėse:
  • iki 100 ha imtinai plotas remiamas
42 Eur už ha
  • didesnis nei 100 ha iki 500 ha imtinai plotas remiamas
29 Eur už ha
  • didesnis nei 500 ha plotas remiamas
21 Eur už ha
Ūkininkaujantiems vietovėse, kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso
21 Eur už ha
Ūkininkaujantiems intensyviai karsto zonai priskiriamose vietovėse
21 Eur už ha
Ūkininkaujantiems potvynių užliejamoms teritorijoms priskiriamose vietovėse
21 Eur už ha
Pagal KPP priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ nustatyti šie paramos avansiniai dydžiai:
Paramos schema
2021 m.
Už javus
183 Eur už ha
Už javus pašarams
194 Eur už ha
Už javus, daugiametes žoles sėklai
229 Eur už ha
Už daugiamečių žolių įsėlį
49 Eur už ha
Už daugiametes žoles
147 Eur už ha
Už daržoves, bulves
441 Eur už ha
Už vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus
409 Eur už ha
Už uogynus ir sodus
435 Eur už ha
Pagal KPP priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ veiklą „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“:
Paramos schema
2021 m.
Už javus
200 Eur už ha
Už javus pašarams
205 Eur už ha
Už javus, daugiametes žoles sėklai
250 Eur už ha
Už daugiamečių žolių įsėlį
49 Eur už ha
Už daugiametes žoles
151 Eur už ha
Už daržoves, bulves
441 Eur už ha
Už vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus
433 Eur už ha
Už uogynus ir sodus
450 Eur už ha

NMA infromacija