Šilalės rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šilalės rajono savivaldybėje“, kartu su projekto partneriu – Šilalės rajono socialinių paslaugų namais – teikia asmeninio asistento paslaugas. Šis Europos Sąjungos finansuojamas projektas tęsis dar metus. Rita Lizunenko – judėjimo negalią turinti Šilalės rajono gyventoja, šia paslauga naudojasi jau nuo 2019 metų rugsėjo mėnesio. Asmeninio asistento pagalba – tai individuali teikiama pagalba, sudaranti sąlygas gyventojo savarankiškumui ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas: asmens higieną, mitybą, judėjimą, mobilumą ir socialinius santykius.

Tris dienas per savaitę po dvi valandas per dieną pas Ritą atvyksta asmeninė asistentė Viktorija. Paklausta, kaip Rita vertina asmeninio asistento paslaugas, ji dalijasi tik gera patirtimi ir teigiamomis emocijomis. Kalbėdama apie Viktoriją, ji nuolatos šypsosi ir džiaugiasi atradusi ne tik pagalbininkę, bet ir kompanionę, draugę. Tai ne tik pagalba buityje, bet ir integracija į visavertį visuomeninį gyvenimą – jos kartu eina pasivaikščioti, dalyvauja parodose, edukacijose, jei reikia Rita palydima iki gydymo ar kitų įstaigų. Rita dalijasi prisiminimais, jog štai neseniai Viktorija subūrė ją ir dar du Šilalėje esančius neįgaliuosius, kuriems ji taip pat teikia asmeninio asistento paslaugas, vieno iš jų gimtadienio šventei. Reiktų pažymėti ir tai, jog vis tik naudos gauna ne tik Rita, bet ir Viktorija. Pernai Rita ją mokė megzti, šiemet žada pasidalinti dekupažo subtilybėmis.

Svarstantiems, ar tokia pagalba naudinga ir reikalinga, Rita nedvejodama sako, kad taip ir, jei tik yra  galimybė, šia paslauga ragina pasinaudoti visus, kuriems ji būtų naudinga. Juokaudama Rita pažymi, jog dalintis Viktorijos laiku su kitais ji nenorėtų.

Siekiant žmonėms su negalia užtikrinti didesnes galimybes mokytis, dirbti ir savarankiškai gyventi bendruomenėje, taip pat padėti neįgaliųjų šeimos nariams grįžti į darbus, Šilalės rajono savivaldybėje pradedama teikti individuali asmeninio asistento pagalba. Šiai funkcijai įgyvendinti skiriamos valstybės deleguotos lėšos. „Mūsų tikslas skatinti turinčių negalią rajono gyventojų savarankiškumą, padėti jiems įvairiose gyvenimo situacijose, atlikti veiksmus kartu su juo, bet ne už jį“ – sako Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius Tadas Bartkus, kviesdamas šia paslauga pasinaudoti ir kitus gyventojus, turinčius bet kokią negalią.

Gyventojas, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar gyventojo įgaliotas atstovas turi kreiptis į Šilalės rajono savivaldybės administracijos  Turto ir socialinės paramos skyrių ar seniūniją pagal deklaruotą ar faktinę gyvenamąją vietą ir užpildyti nustatytos formos prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos. Asmeninės pagalbos poreikį socialiniai darbuotojai nustatys vieniems metams pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką.

Jeigu gyventojo su negalia, kuriam reikalinga asmeninė pagalba, pajamos yra mažesnės nei 256 Eur, už asmeninę pagalbą asmeniui mokėti nereikės. Jeigu pajamos didesnės, asmuo turėtų apmokėti ne daugiau kaip 20 proc. pagalbos teikimo kaštų, o asmens įmoka neturėtų viršyti 20 proc. jo gaunamų pajamų.

Asmeninės pagalbos teikimą organizuoja Šilalės rajono socialinių paslaugų namai.

Dėl detalesnės informacijos galite kreiptis į Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausiąją specialistę Viliją Karbauskienę, tel. (8 449) 76131, el. p. vilija.karbauskiene@silale.lt

Rūta Budrė
Veiklos administravimo atstovė spaudai