Spalio 28 d. nuotoliniu būdu vyko 41-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 24 Tarybos nariai. Posėdyje dalyvauti negalėjo Kęstutis Ačas. Posėdyje taip pat dalyvavo Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai ir kiti. Posėdžio metu priimti 9 sprendimai, pateikta kita aktuali informacija.

Pritarta sprendimų pakeitimams

Taryba pritarė šiems sprendimų pakeitimams:

  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-185 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimams;
  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T1-77 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2021 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimams;
  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-200 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo, 2021 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimams.

Sprendimai, susiję su energijos ištekliais ir šaltiniais

Leista rengti Šilalės rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – saulės ir vėjo jėgainių plėtros išdėstymo specialiojo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą.

Pritarta, kad Šilalės rajono savivaldybės administracijos ir kitų visuomeninės paskirties pastatų, priklausančių Šilalės rajono savivaldybei, valdytojai teiktų projektų paraiškas gauti subsidiją pagal Klimato kaitos programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą“.

Paskirtas mero pavaduotojas ir laikinai pavesto administracijos direktoriaus pareigos

Posėdžio metu patvirtinti slapto balsavimo rezultatai dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narės Linetos Dargienės skyrimo į Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigas nuo 2021 m. lapkričio 3 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui.

Taryba nusprendė pavesti Veiklos administravimo skyriaus vedėjai Ingridai Petravičienei eiti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, kol naujai paskirtas administracijos direktorius pradės eiti pareigas.

Kiti sprendimai

Nuspręsta suteikti Šilalės rajono savivaldybės Didkiemio seniūnijos Didkiemio kaimo gatvei pavadinimą – Pušyno gatvė.

Veiklos administravimo skyriaus

Atstovė spaudai Rūta Budrė