Spalio 18 d. nuotoliniu būdu vyko 40-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 23 Tarybos nariai. Posėdyje dalyvauti negalėjo Algirdas Meiženis, Saulė Olendrienė ir Kęstutis Ačas. Posėdyje taip pat dalyvavo Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai ir kiti. Posėdžio metu priimti 9 sprendimai, pateikta kita aktuali informacija.

Sprendimai, susiję su turtu ir nekilnojamaisiais daiktais

Taryba sutiko perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą turtą pagal Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn perimamo turto sąrašą.

Nuspręsta teikti įregistruoti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisę į nekilnojamuosius daiktus – gatves ir kelius.

Taip pat nuspręsta teikti  įregistruoti  Šilalės  rajono  savivaldybės nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą – inžinerinį statinį – kabantį pėsčiųjų tiltą, pastatytą 1970 m., esantį Gražjūrio kaime, Kvėdarnos seniūnijoje, Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje

Pritarta nekilnojamojo turto – pastato ir žemės sklypo, esančio Varsėdžių k., Upynos sen., Šilalės r. sav., pirkimui Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms vykdyti (gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas).

Sprendimai, susiję su mokesčiais ir finansavimu

Nustatyta, kad 2022 metais taikomi Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T1-275 „Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2021 metais dydžių sąrašo patvirtinimo“ patvirtinti tarifai ir lengvatos.

Nustatytas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metais projektų finansavimo iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto skiriamų lėšų maksimalus dydis – 20 proc. nuo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skirto finansavimo.

Kiti sprendimai

Patvirtinti slapto balsavimo rezultatai dėl Tado Bartkaus atleidimo nuo 2021 m. spalio 19 d.,  iš Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo) pareigų praradus politinį (asmeninį) pasitikėjimą.

Taip pat patvirtinti slapto balsavimo rezultatai dėl Osvaldo Šarmavičiaus atleidimo nuo 2021 m. spalio 19 d.  iš Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo) pareigų praradus politinį (asmeninį) pasitikėjimą.

Patvirtinti Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos nuostatai.

 

Rūta Budrė, Veiklos administravimo skyriaus atstovė spaudai