Rugsėjo 9 d. Pagėgiuose vyko projekto  Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-71-0001 „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas“, dalinai finansuojamo Europos Socialinio fondo, nacionalinio biudžeto ir savivaldybių lėšomis, baigiamoji konferencija, kurioje dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Veiklos administravimo skyriaus vedėja Ingrida Petravičienė, vyr. specialistė Geda Kačinauskienė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistės Vilma Kuzminskaitė, Jolanta Raudonienė ir Daiva Gudauskaitė, atstovai iš Tauragės ir Jurbarko rajonų bei Pagėgių savivaldybių.

Konferencija pradėjo įžanginiu žodžiu Pagėgių savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Komskis. Visą konferenciją vedė ir diskusiją moderavo Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, Lietuvos regioninių tyrimų instituto (toliau – LRTI) prezidentas Rimantas Dapkus.  Po to apie paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procesų iššūkius ir gerinimo sprendinius Tauragės regiono savivaldybėse kalbėjo Kauno technologijos universiteto (toliau – KTU) profesorė, LRTI ekspertė Asta Stanevičienė. Ji taip pat pasidžiaugė, jog viso projekto metu labai daug naudingos informacijos suteikė Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė V. Kuzminskaitė. Vėliau KTU docentė, LRTI ekspertė Živilė Stankevičiūtė kalbėjo apie paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procesus (procedūras), nustatančius dokumentų tobulinimą ir paslaugų teikimo kokybės gerinimo galimybes informacinių technologijų priemonėmis.

Apie projekto metu įvykdytus darbus papasakojo ir savivaldybių atstovai. Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė V. Kuzminskaitė informavo, jog siekdama pagerinti gyventojų aptarnavimo kokybę, Šilalės rajono savivaldybės administracija praplėtė savivaldybės priimamojo (vieno langelio) patalpas ir atliko jų remontą, įrengė papildomą darbo vietą, įsigijo ,,vieno langelio“ darbui reikalingus baldus ir kompiuterinę įrangą. 2019 metais rengiant Šilalės rajono piliečių chartiją buvo organizuotos 9 konsultacijos seniūnijose, kurių metu buvo pristatyta piliečių chartija, išklausytos pastabos ir pasiūlymai bei išrinkti atstovai, kurie 2019 m. lapkričio 13 d. pasirašė Šilalės rajono piliečių chartiją. Pagrindinės veiklos įgyvendinimo metu buvo parengta paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procesų (procedūrų) kokybinių ir kiekybinių pasiekimų vertinimo metodika, kuria remiantis buvo analizuojama savivaldybės paslaugų ir aptarnavimo kokybės esama situacija. Atlikus analizę, parengta „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procesų (procedūrų) kokybinių ir kiekybinių pasiekimų vertimo sistemos sukūrimo ir kokybės vadybos elementų diegimo bei vieno langelio principo taikymo tobulinimo Šilalės rajono savivaldybėje ir seniūnijose“ ataskaita. Atsižvelgiant į šios ataskaitos siūlymus, parengtas Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo procesų gerinimo Šilalės rajono savivaldybės administracijoje veiklos planas.

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei diegiant vieno langelio principą,  užtikrinant paslaugų kokybės monitoringą ir taikant kokybės vadybos metodų principus Tauragės, Jurbarko ir Šilalės rajonų bei Pagėgių savivaldybių administracijų veikloje.

Projekto vertė – 473,22 tūkst. Eur. Parama iš Europos Socialinio fondo lėšų – 382,44 tūkst. Eur. Savivaldybių indėlis – 90,78 tūkst. Eur.

 

 

Veiklos administravimo skyriaus atstovė spaudai
Rūta Budrė