Saulėtą rugsėjo 26 dieną iš įvairių Lietuvos kampelių susirinko neabejingi Lietuvos laisvės armijai ir Lietuvos partizaniniam judėjimui. Čia buvo paminėtas Lietuvos laisvės armijos 80 metų jubiliejus, Lietuvos partizanų Žemaičių apygardos vado pulkininko Vlado Montvydo-Žemaičio 110-osios gimimo metinės, pašventintas atkurtas apygardos vado bunkeris-vadavietė. Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Minėjime kalbėjo Vlado Montvydo-Žemaičio dukra Irena Montvydaitė-Giedraitienė.

Susirinkusius pasveikino Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis. Sveikinimo žodį tarė Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis. Kalbas sakė, eiles skaitė, padėkas ir apdovanojimus įteikė daug garbingų svečių: laikinai einantis LPKTS Lietuvos laisvės armijos karių rėmėjų sąjungos pirmininko pareigas Antanas Rašinskas, Šilalės garbės pilietis profesorius Petras Bielskis, Lietuvos kariuomenės kūrėjas, Lietuvos laisvės savanorių sąjūdžio štabo viršininkas majoras Gediminas Reutas, Šaulių sąjungos Vlado Putvinskio Pūtvio klubo prezidentas, Vyčio kryžiaus Ordino kavalierius Stasys Ignatavičius, Klaipėdos Šaulių sąjungos rinktinės vadas Julius Svirušis, LPKTS valdybos pirmininkas Vladas Songaila, LPKTS valdybos pirmininko pavaduotoja Loreta Kalnikaitė, Politinis kalinys, Kauno pogrindinės organizacijos ,,Geležinis vilkas“ vado pavaduotojas, Vyčio kryžiaus Ordino kavalierius Algirdas Petrusevičius, Lietuvos savanorių sąjungos atsargos kapitonas Stanislovas Guščius, Lietuvos Šaulių sąjungos išeivijoje generolo Teodoro Daukanto jūrų šaulių kuopos vadas Čikagoje Vytautas Jurevičius. Dainavo Palangos kultūros ir jaunimo centro Jūros šaulių vyrų choras, vadovas Rimgaudas Juozapavičius. Renginyje dalyvavo LPKTS Šilalės filialo pirmininkė Teresė Ūksienė.

Buvo iššautos pagarbos salvės už Lietuvos partizanus, už politinius kalinius ir tremtinius, už Tėvynę Lietuvą.

Vladas Montvydas-Žemaitis, Etmonas, vienas ilgiausiai apygardai vadovavusių vadų. Jis gimė 1911 m. rugsėjo 9 d. Telšių apskrities Varnių valsčiaus Gatautiškės kaime. Tėvai buvo Gatautiškės dvaro darbininkai. Jis 1944 m. pradžioje pradėjo organizuoti Lietuvos laisvės armijos Vanagų grupę. Priesaiką priimdavo V. Montvydo namuose. Vadas ne tik kovojo su ginklu rankose prieš okupantus, bet ir redaguodavo partizanų spaudą. Buvo leidžiami laikraščiai ,,Kovojantis lietuvis“, ,,Malda girioje“, ,,Laisvės balsas“. V. Montvydas-Žemaitis žuvo 1953 m. rugpjūčio 23 d.

 

Mero patarėja Asta Gestautienė