Rugsėjo 23 d. popietę, kartu su Laukuvos N. Vėliaus gimnazistais ir mokytojomis A. Girgždiene, A. Bitiniene aplankėme Laukuvos senąsias žydų kapines ir prisiminėme skaudų šios tautos išgyventą laikotarpį.

Mokytojos papasakojo apie Laukuvos miestelyje gyvenusių žydų šeimų likimus, jų išgyvenimus. Pagerbdami mirusiuosius, pagal žydų tautos tradicijas, prie išlikusių paminklų padėjome po paprastą lauko akmenėlį, kaip atminties ir pagarbos simbolį.

Dėkojame mokytojoms už tikrą istorijos pamoką, pasakojimus kurių klausantis ir jaunimo akyse suspindo ašara. Mylėkime vieni kitus ir nesvarbu kokios tautos esame. Juk niekas nežino kas bus rytoj.

 

Laukuvos seniūnija