Šiandien, rugpjūčio 20 d., Šilalės rajono savivaldybėje lankėsi ir su meru Algirdu Meiženiu ir Administracijos direktoriumi Tadu Bartkumi susitiko Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė. Susitikime taip pat dalyvavo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Birutė Sragauskienė, Turto ir socialinės paramos skyriaus specialistės, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, Šilalės rajono socialinių paslaugų namų direktorius Andrius Jančauskas ir kt.

Siekiant sukurti nepertraukiamai veikiančią vaiko teisių apsaugos sistemą, kuri užtikrintų vienodos praktikos, apsaugant ir ginant vaiko teises ir teisėtus interesus, formavimąsi ir taikymą valstybėje, savalaikį reagavimą į vaiko teisių pažeidimus ir operatyvų sprendimų priėmimąprieš keletą metų  įsigaliojo nauja, mažųjų interesus labiau apsaugosianti vaiko teisių apsaugos sistemaValstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai tapo pavaldūs visų Lietuvos savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriai, kurie dirba pagal vienodus standartus – vienijančias vertybes ir tikslus, formuojama tokia pati teisės taikymo praktika, vykdomi vieningi, aiškūs ir konkretūs veiksmai atstovaujant ir ginant vaikų interesus visoje šalyje.

Susitikimo metu aptarta, kaip vyksta bendradarbiavimas tarp Vaiko teisių apsaugos skyriaus ir socialių paslaugų įstaigų specialistų, kalbėta apie kylančias problemas, galimus jų sprendimo būdus. Taip pat diskutuota, koks bendradarbiavimas būtų efektyvesnis, teikiant pagalbą šeimai ir vaikui, aptarti kiti aktualūs klausimai, susiję su vaiko teisių apsauga ir vaiko globa bei įvaikinimu.

Veiklos administravimo skyriaus
Atstovė spaudai Rūta Budrė