Nenumaldomai artėja rugsėjis, kai mokiniai ir kiti  ugdytiniai sugrįš į  mokyklas ir darželius. Šilalės rajono savivaldybės mero Algirdo Meiženio potvarkiu sudaryta darbo grupė patikrino ir įvertino, kaip Šilalės rajono ugdymo įstaigos pasiruošusios 2021–2022 mokslo metams.

Patikrą darbo grupė pradėjo nuo Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos. Gimnazija įsirengė golfo aikštelę, tvarkė pastato fasadą, klijavo sienų plyteles pirmo aukšto mergaičių tualete. Iki mokslo metų dar ketina perdažyti antrame aukšte koridoriaus grindis, uždažyti naujai tinkuotas pastato fasado vietas.

Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijoje atlikti  einamojo remonto darbai, suremontuotas sveikatos priežiūros specialisto kabinetas, sujungus patalpas padidinta viena klasė pradinukams.

Šilalės  Dariaus ir Girėno progimnazijos Upynos skyriuje nupirkta virtuvės įrangos, šaldytuvas. Ugdymo procesui reikalingos patalpos baigiamos tvarkyti, valyti.

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos Obelyno daugiafunkciam centrui nupirkta reikalingų priemonių fizinio ugdymo pamokoms.

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija įsigijo palapinę ir šešiasdešimt lauko kėdžių, tai leis dalį pamokų organizuoti lauke. Pagrindiniame pastate suremontuoti tualetai. Progimnazija nusipirko kompiuterių ir kitų ugdymo procesui reikalingų priemonių. Baigtas pradinių klasių pastato I korpuso kapitalinis remontas.

Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos, o taip pat Pajūralio skyriaus ir Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ , Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos ir Šilalės suaugusiųjų mokyklos patalpos ir aplinka sutvarkyta.

Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje atnaujinti laiptai prie pagrindinio įėjimo, atliktas smulkus remontas, perlakuotos grindys sporto salėje, įrengtas lauko kupolas su terasa, pasodintas naujas gėlynas.

Šilalės lopšelyje-darželyje ,,Žiogelis“ įrengta daržovių plovimo, skutimo patalpa, atliktas smulkus remontas.

Šilalės sporto mokykla mokslo metus pradės nuo rugsėjo 15 dienos, tačiau baseinas jau veikia nuo rugpjūčio 2 dienos. Šilalės sporto mokyklos salė Kvėdarnoje ugdymo procesui irgi paruošta.

Šilalės meno mokyklos cokoliniame aukšte įrengta dailės klasė, kitoje dailės klasėje sumontuota nauja plautuvė, atliktas smulkus remontas. Mokykla planuoja pradėti vykdyti naują programą – kompozicija.

Darbo grupė padarė vieningą išvadą, kad visos Šilalės rajono ugdymo įstaigos tinkamai, pagal turimas galimybes ir lėšas pasiruošė pradėti naujus mokslo metus. Ši informacija buvo pateikta rugpjūčio 26 dienos Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdyje  tarybos nariams susipažinti.

 

Mero patarėja Asta Gestautienė