Pasibaigė trylika seniūnijų apėmusi gyventojų apklausa dėl Bijotų, Traksėdžio, Didkiemio, Tenenių, Bilionių, Palentinio ir Žadeikių seniūnijų panaikinimo ir jų prijungimo prie Upynos, Kvėdarnos, Šilalės kaimiškosios, Pajūrio, Laukuvos, Kaltinėnų seniūnijų, sukėlusi buvusių valdančiųjų paniką ir nuogąstavimą.

Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, gavęs apklausos duomenis, pasidžiaugė, kad gana aktyviai dalyvavo taip vadinamųjų mažųjų seniūnijų gyventojai, kad jie aiškiai bei nedviprasmiškai pasisakė už tai, jog šios seniūnijos nebūtų jungiamos. Anot mero, malonu matyti, kad gyventojams rūpi jų seniūnijų reikalai ir jų likimas. Čia ir reikėtų padėti tašką, t. y. nebepolitikuoti, liautis intrigavus, o įsiklausius į gyventojų nuomonę, priimti jiems palankius sprendimus.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius Tadas Bartkus akcentavo, kad šios apklausos tikslas buvo išgirsti gyventojų nuomonę ir jų išreikšta valia ir bus esminis kriterijus dėl seniūnijų naikinimo. Juk iki šiol jokie klausimai nebuvo sprendžiami atsiklausiant gyventojų.

Dažnai kai kurių politikų spaudoje išsakytą priekaištą, kad dirbantys žmonės neturės galimybės dalyvauti apklausoje, akivaizdžiai paneigė Žadeikių, Palentinio, Didkiemio, Tenenių, Traksėdžio, Bilionių ir Bijotų seniūnijų gyventojai. Dauguma atėjusių sakė, kad laikas palankus ir ūkininkaujantiems, ir senjorams, ir dirbantiems, ir bedarbiams – reikėjo tik noro dalyvauti apklausoje ir apsisprendimo.

 

Šilalės rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos suvestinė

 

Seniūnija Vietos gyventojų skaičius (18 metų ir vyresni) Parašu patvirtintas atsakymas
Iš viso Dalyvavo apklausoje TAIP NE
Iš viso % Iš viso % Iš viso %
Bijotų 739 181 24,5 0 0 181 100
Upynos 1295 46 3,6 16 34,8 30 65,2
Kvėdarnos  

 

2587 21 0,81 7 33 14 67
2587 21 0,81 7 33 14 67
Didkiemio 227 103 45,4 0 0 103 100
Tenenių 373 141 37,8 5 3,5 136 96,5
Pajūrio 1568 22 1,4 1 4,5 21 95,5
Bilionių 316 89 28,2 9 10,1 80 89,9
Laukuvos 2339 45 1,9 4 8,9 41 91,1
Žadeikių 589 284 48 0 0 284 100
Palentinio 203 101 49,8 2 2,0 99 98,0
Kaltinėnų 1786 31 1,7 4 12,9 27 87,1
Traksėdžio 1364 404 29,6 2 0,5 402 99,5
 

Šilalės kaimiškoji

2393 34 1,4 4 11,8 30 88,2
2393 34 1,4 10 29,4 24 70,6

 

Šilalės rajono  Kaltinėnų, Upynos, Kvėdarnos, Laukuvos,  Pajūrio, Šilalės kaimiškojoje seniūnijose gyventojai nebuvo aktyvūs, čia apklausos laikomos neįvykusiomis, nes neatėjo 10 proc. turinčių teisę dalyvauti apklausoje gyventojų.

Mero patarėja Asta Gestautienė