Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis liepos 1 d. pasveikino Šilalės  r. Kvėdarnos darželio ,,Saulutė“ direktorių Valdą Urniežių naujai pradedantį eiti įstaigos direktoriaus pareigas. Direktoriui šios pareigos jau įprastos, jis šiam darželiui vadovauja nuo 2006 metų, tada įstaiga vadinosi Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinė mokykla. Dabartinis pavadinimas – Šilalės rajono Kvėdarnos darželis ,,Saulutė“ – suteiktas 2019 m. liepos 24 dieną.

Darželį lanko gausus būrys vaikučių – net 129. Čia dirba direktoriaus pavaduotoja ugdymui, aštuonios auklėtojos, penkios auklėtojų padėjėjos, dvi priešmokyklinio ugdymo pedagogės, viena logopedė, viena socialinė pedagogė, dvylika aptarnaujančio personalo darbuotojų.

Savivaldybės meras  ir darželio direktorius aptarė su darželio veikla susijusius einamuosius klausimus.

Mero patarėja  Asta Gestautienė