Informuojame, kad yra parengtas įsakymo projektas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija): žemės sklypo kadastro Nr. 8717/0001:389, žemės sklypo adresas Šilalės r. sav., Didkiemio sen., Didkiemio k., žemės sklypo plotas  0,8989 ha. Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas – parinkti ūkininko sodybos vietą. Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną. Planavimo organizatorius – privatus asmuo.

Su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės skyriaus vedėjo įsakymo projektu galima susipažinti čia.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės skyriaus informacija