Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-06-15 įsakymu Nr. DĮV-689 paskirtos lėšos Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2019–2021 m. įgyvendinimui:

  1. Šilalės rajono savivaldybės administracijos Žadeikių seniūnijai – 1 300 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus eurų), Ievoniškių ir Prapymo kaimų kapinių aptvėrimui;
  2. Pajūrio Švč. Trejybės parapijai – 3 000 Eur (tris tūkstančius eurų), lietaus nuvedimo sistemos ir žolės pjovimo technikos atnaujinimui;
  3. Šilalės evangelikų liuteronų parapijai – 1 450 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus penkiasdešimt eurų), pastato antro aukšto langų pakeitimui;
  4. Žvingių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijai – 4 500 Eur (keturis tūkstančius penkis šimtus eurų), į Žvingių bažnyčią vedančių laiptų kapitaliniam remontui ir neįgaliųjų įvažiavimo įrengimui;
  5. Tenenių Šv. Barboros parapijai – 750 Eur (septynis šimtus penkiasdešimt eurų), archeologinių kasinėjimų atlikimui ir rekonstrukcijos projektui;
  6. Didkiemio Šv. Angelų Sargų parapijai – 4 000 Eur (keturis tūkstančius eurų), Bažnyčios pastato lauko apšvietimui, varpinės ir parapijos namų remontui ir informacinio stendo informacijos atnaujinimui.

Pareiškėjai per 15 darbo dienų nuo informacijos apie skirtas lėšas gavimo turi pateikti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti Programos sąmatos 2 egzempliorius ir paruoštą paramos teikimo sutartį (2 egz.).

Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2019–2021 m. paraiškos, programos sąmatos, paramos teikimo sutarties ir programos įvykdymo ataskaitos formos:

Kultūros paveldo apsaugos vyriausiasis specialistas
Rytis Aušra