Pajūris – Jonines šventė pirmieji rajone

Birželio 18 dienos vakarą, Pajūrio miestelio rekreacinėje teritorijoje vyko Joninių šventė. Joje dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis. Kaip ir visiems merui teko stovėti eilėje ir registruotis, norint įeiti į renginio zoną.

Renginys kaip įprasta prasidėjo nuo sveikinimo kalbų ir padėkų įteikimo. Susirinkusius sveikino: Pajūrio seniūnijos seniūnė Roma Vesčiūnienė, meras Algirdas Meiženis, Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono vadas pulkininkas leitenantas Tomas Naudužas.

Meras – už aktyvų dalyvavimą Pajūrio seniūnijos veikloje, už iniciatyvas, pozityvią įtaką ir gerus darbus, padėkas įteikė: Pajūrio laisvalaikio salės renginių organizatoriui Dariui Vasiliauskui, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijai, Brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionui.

Toliau sekė jaunųjų saviveiklininkų pasirodymai, žaidimai. Renginio vedėja Ilona Raudonienė net merą ir bataliono vadą įtraukė į vieną iš jų.

Seniūnė, pakvietusi arčiau prie scenos, pasveikino ir apdovanojo: Janinas, Rasas ir Jonus.

Šventę užbaigė – atlikėjos Astos Pilypaitės ir grupės Husarai koncertai.

 

Šilalės rajono savivaldybė