Paskutinę birželio dieną Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje vyko Šilalės rajono gabių mokinių pagerbimo šventė. Šilalės rajono savivaldybė ir Šilalės labdaros ir paramos fondas ,,Mūsų ateitis“ jau dvyliktus metus apdovanoja ir premijuoja dvyliktokus ir vienuoliktokus, užėmusius prizines vietas olimpiadose ir konkursuose, jų mokytojus ir tėvus.

Šventėje dalyvavo Šilalės rajono meras Algirdas Meiženis. Jis įteikė padėkas mokytojams, mokiniams ir jų tėveliams. Renginio dalyvius sveikino Šilalės labdaros ir paramos fondo ,,Mūsų ateitis“ pirmininkė Elvyra Gedeikienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rasa Kuzminskaitė, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktorius Stasys Norbutas, Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktorius Virginijus Andrejauskas. Renginį vedė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jovita Voverienė. Susirinkusieji klausėsi Samantos Vaičikauskaitė atliekamų dainų.

Padėkos už aukštus mokymosi pasiekimus ir rezultatus įteiktos šiems mokiniams: Kotrynai Jakštaitei, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos 3 cg klasė, Agnei Dirmantaitei, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos 4 ag klasė, Liepai Gedvilaitei, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos 4 ag klasė, Agnei Gudauskaitei, Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos 4 g klasė.

Padėkos už atsakingumą ir profesionalumą ugdant mokinius, kuriais galime didžiuotis, įteiktos mokytojams: Daivai Eisimantienei, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos anglų kalbos mokytojai metodininkei, Žydrei Danusienei, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos chemijos mokytojai metodininkei, Gražinai Žemaitaitienei, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos matematikos mokytojai metodininkei, Gidai Zobėlienei, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos biologijos mokytojai metodininkei, Raimundui Krompalcui, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos  fizikos mokytojui metodininkui, Petrui Gedvilui, Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojui ekspertui, Janinai Bajarūnienei, Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir geografijos mokytojai metodininkei.

Padėkos už rūpestingą dukrų auklėjimą įteiktos tėvams: Ilonai ir Rimantui Gudauskams, Rūtai Galbogytei-Gedvilienei ir Gintautui Gedvilui, Laimai Usvaltienei ir Romui Dirmantui, Jūratei ir Egidijui Jakštams.

Šilalės labdaros ir paramos fondas ,,Mūsų ateitis“ įsteigtas buvusių šilališkių mokinių. Fondo tikslas – remti iniciatyvius, kūrybingus, gabius Šilalės krašto abiturientus, vienuoliktokus, puoselėti socialinę ir pilietinę atsakomybę, padėti finansiškai būsimiems Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams.

Mero patarėja  Asta Gestautienė