2021 m. Programos prioritetai ir remiamos sritys:

  1. Vykdyti viešosios tvarkos, žmonių saugumo užtikrinimą Šilalės rajono teritorijoje.
  2. Stiprinti policijos ir visuomenės bendradarbiavimą.
  3. Užtikrinti priešgaisrinės apsaugos tarnybų sklandų darbo organizavimą gelbstint skęstančius, gesinant gaisrus, vykdant specialaus pasirengimo reikalaujančius gelbėjimo darbus.
  4. Padėti įmonėms/įstaigoms, kurios dalyvauja ekstremalių situacijų šalinime pagerinti civilinės saugos parengties būklę.

Programa bus finansuojama pagal šias priemones:

  1. Prevencinių programų rengimas ir įgyvendinimas bendradarbiaujant su policija (03.02.01.01.).
  2. Saugios kaimynystės iniciatyvų rėmimas (03.02.01.02.).
  3. Rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programos įgyvendinimas (03.01.01.01.).
  4. Civilinės saugos būklės gerinimas (03.01.01.02.).
  5. Stebėjimo kamerų įrengimas potencialiai pavojingose vietose, Šilalės rajono teritorijoje (03.02.01.03).

Paraiškas programos finansinei paramai gauti gali teikti įstaigos, organizacijos ir kiti juridiniai asmenys, kurių veikla yra leistina programos nuostatuose.

Norintys dalyvauti programos paraiškų atrankoje iki 2021 m. gegužės  21 d., 12 val. pateikia tiksliai ir išsamiai užpildytą paraišką.

Paraiškas prašome pateikti Šilalės rajono savivaldybės administracijai J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė 108 kab., iki 2021 m. gegužės  21 d., 12 val.

Šilalės rajono viešosios tvarkos ir visuomenės priešgaisrinės apsaugos programą, konkurso paraiškos formą galima rasti Šilalės rajono savivaldybės  svetainėje www.silale.lt arba kreiptis į Savivaldybės administracijos vyriausiąjį specialistą Aloyzą Vaičiulį, tel. (8 449) 46582, +37067837449, el. p. aloyzas.vaiciulis@silale.lt.

Šilalės rajono savivaldybės meras    Algirdas Meiženis