Šilalės rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas finansuoti sporto projektams, skatinantiems savivaldybėje sporto įvairovę, gyventojų fizinį aktyvumą, prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms, plėtojantiems aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemą. Atrankos būdu iš dalies bus finansuojami sporto projektai, kuriais numatoma įgyvendinti šias priemones:

1. vykdyti savivaldybės, apskrities, šalies ir tarptautinius sporto renginius, pasirengti ir dalyvauti šalies ir tarptautinėms varžyboms (Baltijos, Europos ir pasaulio čempionato varžyboms, kompleksiniams renginiams ir kt.);

2. pasirengti ir dalyvauti Lietuvos čempionato ir sporto šakų federacijų taurės, Baltijos lygos ir taurės laimėtojų, Europos taurės ir kitose oficialiose varžybose (žaidimų komandų jaunimo ir suaugusiųjų amžiaus grupės);

3. mokyti vaikus plaukti ir saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens;

4. skatinti fizinio aktyvumo veiklas;

5. Šilalės rajono sportinėms tradicijoms palaikyti.

Finansuojamos sportinės veiklos sritys:

1. sporto ir sveikatingumo renginių, varžybų, kuriose dalyvauja sportininkai bei gyventojai, organizavimas savivaldybėje;

2. vaikų mokymo plaukti ir saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens užsiėmimų organizavimas;

3. aukšto meistriškumo sportininkų rengimasis ir dalyvavimas šalies, Europos ir pasaulio čempionatuose, pirmenybėse;

4. aukšto sportinio meistriškumo komandų dalyvavimas šalies aukščiausioje, pirmoje ar antroje lygoje.

Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką vienai finansuojamai sportinės veiklos sričiai.

Sporto projektų atrankai teikiamas vienas paraiškos egzempliorius, kurio visi lapai turi būti sunumeruoti. Paraiškas galima pateikti iki 2021 m. birželio 1 d.:

1. Savivaldybės administracijos priimamajame (108 kab.) I aukštas;

2. Paštu (adresas: J. Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė):

3. Elektroniniu paštu adresu: dokumentai@silale.lt – siunčiama projekto vadovo pasirašyta ir skenuota paraiška su priedais (jeigu tokie yra) pdf formatu (elektroninės paraiškos rinkmenos (failo) pavadinimas turi būti susietas su organizacijos, teikiančios paraišką, pavadinimu, t. y. turi būti organizacijos visas pavadinimas arba jo trumpinys).

4. Per elektroninę dokumentų valdymo sistemą – teikia savivaldybės biudžetinės įstaigos.

Informacija teikiama tel. (8 449) 76135, el. paštu akvilina.zasytiene@silale.lt

Šilalės rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T1-71, galima rasti čia.

Sporto projekto paraiškos formą galima rasti čia.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija