Kviečiame teikti paraiškas Sveikatos apsaugos programos (4 Programa), patvirtintos 2021 m. vasario 26 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-34 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“. Lėšos gali būti skiriamos naujos medicininės įrangos įsigijimui ir kitų priemonių, kurios reikalingos Šilalės rajono sveikatos priežiūros įstaigose, kad asmens sveikatos priežiūros įstaiga atitiktų higienos normas ir kitus teisės aktus, užtikrinančius įstaigos teisėtą veiklą, finansavimui, asmens sveikatos priežiūros įstaigų pastatų ir patalpų renovacijai pagal HN reikalavimus įgyvendinti.

Paraiškos Sveikatos apsaugos programos priemonėms įgyvendinti  priimamos  iki  2021 m. gegužės 24 dienos paštu administratorius@silale.lt, dokumentus pasirašant  elektroniniu parašu arba Šilalės   rajono   savivaldybės  Priimamajame (Basanavičiaus g. 2, 108 kabinetas). Teikiant paraiškas būtina pateikti visus Programoje reikalaujamus dokumentus.

Programą, paraiškos formą rasite Šilalės rajono savivaldybės tinklalapyje (www.silale.lt) Veiklos sritys – Sveikatos apsauga

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į Savivaldybės gydytoją Dalę Briedienę el. paštu dale.briediene@silale.lt, tel. 8615 79917 arba 8449 76139

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius